Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Kielce to miasto o ponad 900 letniej historii. Od XV i XVI wieku miasto zaczęło swój rozkwit stając się z czasem centrum administracyjnym regionu. Kielce są miastem wojewódzkim położonym w południowej części centralnej Polski. Kielce są stolicą regionu świętokrzyskiego. Stanowią regionalny ośrodek gospodarczy, naukowy, turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Miasto zamieszkuje 200 938 mieszkańców.

 

Wieloetniczność miasta

Wieloetniczność w Kielcach ma swoje korzenie w osadnictwie żydowskim. Przed drugą wojną światową Żydzi stanowili jedną trzecią mieszkańców miasta. Po wojnie Kielce zamieszkiwane były w większości przez Polaków. Zmiany nastąpiły dopiero na początku lat 90. Tych, kiedy to do miasta zaczęli przybywać obywatele dawnego ZSRR, w szczególności Ormianie oraz Rosjanie. Obecnie w Kielcach mieszka 2-3 tysiące osób innego pochodzenia niż polskie (m.in. duża grupa Ukraińców, Ormian oraz Bułgarów). Liczba ta z roku na rok wzrasta.

Charakterystyczną mową tego regionu jest tzw. gwara kielecka, którą posługują się mieszkańcy południowej i środkowej części regionu oraz pewne słowa, których trudno szukać w innych wspólnotach w Polsce. Język jednak nie odbiega daleko od oficjalnej mowy używanej w Polsce.

 

Charakterystyka geograficzna

Miasto charakteryzuje się znaczną różnicą poziomów – od 260 do 408 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie: Telegraf, najniżej położone miejsce – dolina Silnicy). Kielce leżą w dolinie otoczone m.in. przez Telegraf, Karczówkę, wzgórza Zagórza oraz dawniej obecne osiedle na. Stoku. Należą do terenów jednych z najstarszych gór w Europie – Gór Świętokrzyskich. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne. W obrębie miasta ulokowane są pasma Kadzielniańskie i Dymińskie. Kielce przecina niewielka rzeka Silnica, będąca prawostronnym dopływem Bobrzy. Na terenie miasta znajduje się szereg rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, m.in. Kadzielnia, Karczówka, Ślichowice, Wietrznia, Biesak-Białogon. Ponadto granice administracyjne miasta obejmują sporą część Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

 

Legenda o powstaniu Kielc oraz etymologia nazwy

Legenda powstania Kielc Legenda wiąże powstanie Kielc z Mieszkiem, synem Bolesława Śmiałego. Przed ponad 900 laty w miejscu, gdzie dziś leży stolica województwa świętokrzyskiego, były nieprzebyte, pełne zwierzyny lasy, które przyciągały myśliwych. Polował tu także Mieszko. Kiedy w pogoni za zwierzyną zgubił swoich kompanów, wyjechał na nieznaną polanę i strudzony zasnął w trawie. Przyśniło mu się, że został napadnięty przez zbójców, a ci usiłują wlać mu do ust truciznę. Gdy zaczął już tracić siły, nagle objawił mu się św. Wojciech, uniósł pastorał i na ziemi nakreślił kręty szlak, który przemienił się w strumień wody. Mieszko obudził się, nieopodal ujrzał źródło. Woda w nim była smaczna, przejrzysta, taka jak we śnie. Poczuł przypływ nowych sił i szybko odnalazł swój orszak. Odjeżdżając z polany Mieszko zauważył ogromne, białe kły nieznanego zwierza, być może dzika. Zapowiedział, że wybuduje tu gród z kościołem. Niedługo potem zbudowano w sercu puszczy osadę. Na polanie postawiono kościół pw. św. Wojciecha, a strumień, z którego woda przywróciła księciu siły, mianowano Silnicą. Osadę zaś nazwano Kiełce – na pamiątkę znalezionych tajemniczych kłów. Nazwa z biegiem czasu przekształciła się w Kielce.

 

Wspólnoty wyznaniowe w Kielcach

Na terenie Kielc prowadzą działalność kościoły katolickie, kościoły protestanckie, kościół prawosławny, buddyjski związek wyznaniowy oraz związek wyznaniowy świadków jehowy.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.