Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Kielce to miasto o ponad 900 letniej historii. Od XV i XVI wieku miasto zaczęło swój rozkwit stając się z czasem centrum administracyjnym regionu. Kielce są miastem wojewódzkim położonym w południowej części centralnej Polski. Kielce są stolicą regionu świętokrzyskiego. Stanowią regionalny ośrodek gospodarczy, naukowy, turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Miasto zamieszkuje 200 938 mieszkańców.

 

Wieloetniczność miasta

Wieloetniczność w Kielcach ma swoje korzenie w osadnictwie żydowskim. Przed drugą wojną światową Żydzi stanowili jedną trzecią mieszkańców miasta. Po wojnie Kielce zamieszkiwane były w większości przez Polaków. Zmiany nastąpiły dopiero na początku lat 90. Tych, kiedy to do miasta zaczęli przybywać obywatele dawnego ZSRR, w szczególności Ormianie oraz Rosjanie. Obecnie w Kielcach mieszka 2-3 tysiące osób innego pochodzenia niż polskie (m.in. duża grupa Ukraińców, Ormian oraz Bułgarów). Liczba ta z roku na rok wzrasta.

Charakterystyczną mową tego regionu jest tzw. gwara kielecka, którą posługują się mieszkańcy południowej i środkowej części regionu oraz pewne słowa, których trudno szukać w innych wspólnotach w Polsce. Język jednak nie odbiega daleko od oficjalnej mowy używanej w Polsce.

 

Charakterystyka geograficzna

Miasto charakteryzuje się znaczną różnicą poziomów – od 260 do 408 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie: Telegraf, najniżej położone miejsce – dolina Silnicy). Kielce leżą w dolinie otoczone m.in. przez Telegraf, Karczówkę, wzgórza Zagórza oraz dawniej obecne osiedle na. Stoku. Należą do terenów jednych z najstarszych gór w Europie – Gór Świętokrzyskich. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne. W obrębie miasta ulokowane są pasma Kadzielniańskie i Dymińskie. Kielce przecina niewielka rzeka Silnica, będąca prawostronnym dopływem Bobrzy. Na terenie miasta znajduje się szereg rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, m.in. Kadzielnia, Karczówka, Ślichowice, Wietrznia, Biesak-Białogon. Ponadto granice administracyjne miasta obejmują sporą część Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

 

Legenda o powstaniu Kielc oraz etymologia nazwy

Legenda powstania Kielc Legenda wiąże powstanie Kielc z Mieszkiem, synem Bolesława Śmiałego. Przed ponad 900 laty w miejscu, gdzie dziś leży stolica województwa świętokrzyskiego, były nieprzebyte, pełne zwierzyny lasy, które przyciągały myśliwych. Polował tu także Mieszko. Kiedy w pogoni za zwierzyną zgubił swoich kompanów, wyjechał na nieznaną polanę i strudzony zasnął w trawie. Przyśniło mu się, że został napadnięty przez zbójców, a ci usiłują wlać mu do ust truciznę. Gdy zaczął już tracić siły, nagle objawił mu się św. Wojciech, uniósł pastorał i na ziemi nakreślił kręty szlak, który przemienił się w strumień wody. Mieszko obudził się, nieopodal ujrzał źródło. Woda w nim była smaczna, przejrzysta, taka jak we śnie. Poczuł przypływ nowych sił i szybko odnalazł swój orszak. Odjeżdżając z polany Mieszko zauważył ogromne, białe kły nieznanego zwierza, być może dzika. Zapowiedział, że wybuduje tu gród z kościołem. Niedługo potem zbudowano w sercu puszczy osadę. Na polanie postawiono kościół pw. św. Wojciecha, a strumień, z którego woda przywróciła księciu siły, mianowano Silnicą. Osadę zaś nazwano Kiełce – na pamiątkę znalezionych tajemniczych kłów. Nazwa z biegiem czasu przekształciła się w Kielce.

 

Wspólnoty wyznaniowe w Kielcach

Na terenie Kielc prowadzą działalność kościoły katolickie, kościoły protestanckie, kościół prawosławny, buddyjski związek wyznaniowy oraz związek wyznaniowy świadków jehowy.