Dodał: |

W październiku w pięciu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Łódź, Lublin, Kraków) odbędzie się cykl seminariów zatytułowanych Nothing About Us Without Us - Locally! (Nic o nas bez nas – lokalnie!)

 

Spotkania mają poruszać najistotniejsze kwestie związane z życiem migrantów w Polsce, dotyczące m.in.: statusu prawnego cudzoziemców, ich zaangażowania w życie społeczne i w rynek pracy w Polsce, a także polityk społecznych, dyskryminacyjnych i antydyskryminacyjnych. Seminaria mają pomóc w sporządzeniu rekomendacji dla instytucji rządowych i pozarządowych uczestniczących w Krajowej Platformie Współpracy na rzecz Integracji

Projekt Nic o nas bez nas – lokalnie! jest realizowany przez Fundację dla Somalii w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji.

Strona internetowa projektu: http://events.immigrantsinaction.pl/index.html

 

Kalendarium

Seminaria, które się odbyły:

1.10.2014 – Warszawa

3.10.2014 – Wrocław

8.10.2014 – Łódź

17.10.2014 - Lublin

20.10.2014 – Kraków

29.10.2014 – Warszawa (zakończenie cyklu seminariów)