Dodał: |

W 1950 roku ONZ ustanowiło 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Dwa lata wcześniej, czyli 10 grudnia 1948 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Powszechną Deklarację Praw Człowieka, jeden z najważniejszych dokumentów regulujących podstawowe prawa każdej istoty ludzkiej.

 

W tym dniu polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło zamieścić na swojej stronie internetowej informację odnośnie znaczenia edukacji antydyskryminacyjnej w procesie nauczania, jednocześnie apelując " do wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość i efektywność polskiej edukacji , aby sowimi działaniami wzmacniały edukację antydyskryminacyjną" 

Przyłączamy się do apelu i zachęcamy do zapoznania się z całością informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl/index.php/1682-10-grudnia-miedzynarodowy-dzien-praw-czlowieka