Dodał: |
Aktualizacja: |

Laureaci Złotych Wachlarzy 2014 / źródło: Materiały organizatora

18 grudnia poznaliśmy wyniki konkursu Złote Wachlarze, wyróżniającego osoby oraz instytucje szczególnie zaangażowanie we wspieranie migrantów mieszkających w Polsce oraz promowanie dobrych praktyk w obszarze związanym z migracjami. Poznajcie laureatów!

 Laureatami tegorocznej edycji są: 

- w kategorii Osoba: Abulcadir Gabeire Farah za promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz działalność na rzecz włączania imigrantów w dialog obywatelski,

- w kategorii Instytucja: Fundacja Inna Przestrzeń za inicjatywę ”Lokalne międzysektorowe polityki na rzecz migrantów”,  która przyczyniła się do podkreślenia znaczenia instytucji lokalnych w kształtowaniu sytuacji migrantów, włączania cudzoziemców do debaty na temat integracji oraz wymiany informacji i doświadczeń między miastami,

- w kategorii Nagroda Publiczności: Karolina Sydow za ułatwianie cudzoziemcom funkcjonowania w  przestrzeni formalno-prawnej związanej z legalizacją pobytu, rynkiem pracy oraz wieloma aspektami życia codziennego.

Ponadto kapituła konkursowa przyznała dwa specjalne wyróżnienia za całokształt działalności na rzecz ochrony praw migrantów, otrzymały je: Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Uhonorowaliśmy Osobę oraz Instytucję, które przyczyniają się do tworzenia warunków sprzyjających jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału migrantów, ich doświadczenia, zdolności - i tym samym sprzyjają rozwojowi samych migrantów, społeczeństwa oraz polskiej gospodarki czy kultury. Nie było łatwo wyłonić zwycięzców z uwagi na tak wiele wspaniałych inicjatyw podejmowanych przez Nominowanych, ale po naradach podjęliśmy jednogłośną decyzję – mówi Anna Rostocka, Przewodnicząca Kapituły konkursu oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie. Konkurs Złote Wachlarze jest częścią projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, realizowanego przez IOM oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Laureatów wyłoniła Kapituła konkursowa w składzie: Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie, przewodnicząca Kapituły; Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii; Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Piotr Stachańczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Krystyna Starczewska – Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013 oraz La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

Gala Złote Wachlarze 2014, Materiały organizatora Gala Złote Wachlarze 2014. Źródło: Materiały organizatora

Więcej informacji: www.zlotewachlarze.pl 

 

*Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) została założona w 1951 i jest wiodącą międzyrządową organizacją działającą w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzi 157 krajów członkowskich, w tym Polska. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Biura IOM na wszystkich kontynentach wspierają rządy państw oraz społeczeństwa obywatelskie w następujących czterech obszarach: migracje i rozwój, wspomaganie migracji, regulowanie migracji, migracje przymusowe (www.iom.pl).