Dodał: |

"Razem Przeciw Nienawiści" to nowy projekt Fundacji KLAMRA realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG. Projekt ma za zadanie zbudowanie platformy efektywnej współpracy organizacji promujących działalność antydyskryminacyjną oraz działalność na rzecz ochrony praw człowieka, a także przeciwdziałającym zachowaniom motywowanym nienawiścią i zjawisku mowy nienawiści. 

 

Działania w ramach projektu będą odbywać się na dwóch poziomach: lokalnym (w rejonie Żywca) oraz ogólnopolskim. Do wsparcia działań ogólnopolskich zaproszono 10 organizacji, działających w obszarze wspomnianym powyżej, są to: Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Transfuzja, Projekt HejtStop, Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie 9/12, Stowarzyszenie Nomada, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Fundacja Dialog-Pheniben, Fundacja Afryka Inaczej.

W ramach działań ogólnopolskich odbędą się cztery spotkania robocze, podczas których dyskutowane będą sposoby wspierania organizacji podejmujących problematykę walki z nienawiścią oraz wymieniane będą dobre praktyki na podstawie dotychczasowych doświadczeń poszczególnych miast. Efektem końcowym spotkań ma być multimedialna wystawa dotycząca problemu mowy nienawiści.

Więcej o projekcie: http://klamra.org/razem-przeciw-nienawisci 

 

Zachęcamy jeszcze raz do zapoznania się z publikacją Fundacji KLAMRA "Mow@ Miłości" (więcej o projekcie TUTAJ).