Posted: |
Updated: |
Rate: 1 0

Public transport in Kielce is organized by the ZTM Kielce and the main mean of transport are buses.

Types of the tickets

- Reduced

- Normal

- Single Fare

- One Hour

- 24 Hour

- City Card (Personal Ticket)

Concessions:

 

Persons entitled to free transportation

Entitling document

1

Children under 4 years of age

A guardian’s statement

2

Persons over 70 years of age

A document confirming their age and identity

3

Persons with significant disabilities with a companion on a vehicle

An identity card of a person with disabilities confirming a significant disability, issued by the Municipal (District) Disability Assessment Board, or a personal electronic ticket

4

Blind persons with a companion on a vehicle

An identity card of a person with disabilities confirming an intermediate level of disability (the cause of disability 04-0), issued by the Municipal (District) Disability Assessment Board, or an identity card of the Polish Association of the Blind, or a personal name ticket

5

Honorary Blood Donors (ZasłużeniHonorowiDawcyKrwi)

An identity card of an Honorary Blood Donor and an identity document, or a personal electronic ticket

6

Children hard of hearing under 16 years of age

An identity card of a person with disabilities under 16 years of age (the cause of disability 03-L), issued by the Municipal (District) Disability Assessment Board, or an identity card of the Polish Association of the Deaf, or a personal electronic ticket

7

An employee of the MPK Ltd. in Kielce or a member of their family: a spouse or a child under 24 years of age

An identity card issued by the MPK Ltd. in Kielce, including personal data of a person entitled to free transportation, and an identity document

8

Officers of the City Guard in Kielce

A service card of the City Guard in Kielce

9

Police officers

A Police service card

10

Deputies and senators – on the basis of the Article 43 (1) of the Act of 9 May 1996 on performing the mandate of a deputy or senator (Dz. U. of 2011,No 7, Item 29 as amended)

An identity card of a deputy or a senator

11

Disabled war and military veteransand people accompanying disabled veterans of the first invalid group – on the basis of the Article 1 (1) and the Article 41 of the Act of 19 May 1974 on provisioning disabled war and military veterans and their families (Dz. U. of 2010, No 101, Item 648 as amended)

An identity card of a disabled war or military veteran (Książkainwalidywojennego-wojskowego)

12

Five-year-old children with disabilities and children covered by special education to nursery schools or special care centres and their guardians –on the basis of the Article 14 (4) of the Act of 7 September 1991 on the system of education (Dz. U. of 2004,No 256, Item 2572 as amended)

A nursery school identity card for children with disabilities (the template: MENiS-II/181/2 or MEN-I/52/2)

13

Students with disabilities to the nearest primary or secondary school, with their guardians – on the basis of the Article 17 (3a) (i) of the Act of 7 September 1991 on the system of education (Dz. U. of 2004, Item 256 as amended)

An identity card for students with disabilities (the template:MENiS-II/182/2 or MEN-I/51/2)

14

Students with significant or intermediate level of disability (the cause of disability: 05-R or 01-U) to the nearest secondary school until reaching the age of 21, with their guardian (Dz. U. of 2004, Item 256 as amended)

An identity card of a person with disabilities issued by the Municipal (District) Disability Assessment Board, confirming significant or intermediate level of disability 05-R or 01-U and a school identity card

15

Children and youth with significant and children and youth with mental disabilities coupled with physical disabilities to the centres enabling them to meet the obligation of schooling, until reaching the age of 25, with their guardian – on the basis of the Article 17 (3a) (ii) of the Act of the 7 September 1991 on the system of education (Dz. U. of 2004, Item 256 as amended)

An identity card  for students with disabilities (the template: MENiS-II/182/2 or MEN-I/512)

 

Persons entitled to reduced tickets (50%)

Entitling document

1

Children between 4 to 7 years of age

A guardian’s statement

2

Children and youth attending primary and secondary schools until reaching the age of 21

A school identity card issued according to the template of the Ministry of Education and Sport or the Ministry of Education.

3

 Pensioners

An identity card of a pensioner with a personal identity document, or a personal electronic ticket

4

People with intermediate level of disability

An identity card of a person with disabilities issued by the Municipal (District) Disability Assessment Board, confirming intermediate level of disability, or a personal electronic ticket

5

Persons hard of hearing (invalids)

An identity card of a person with disabilities issued by the Municipal (District) Disability Assessment Board, confirming intermediate level of disability (the cause of disability: 03-L) or an identity card of thePolish Association of the Deaf, or a personal electronic ticket

6

Students of foreign high schools and universities until reaching the age of 26

An International Student Identity Card (ISIC)

7

Students of doctoral studies

An identity card specified in the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 5 October 2011 on doctoral studies and scholarships (Dz. U. of 2011, No 225, Item1351).

8

Students of universities (first, second, or long-cycle programmes)on the basis of the Article 188 of the Act of 27 July 2005 (Dz. U. of 2012, Item 572)

A student identity card

9

War veterans and repressed persons – on the basis of the Article 20 (1) of the Act of 24 January 1991 on war veterans and repressed persons (Dz. U. of 2012, Item 400)

A certificate for a war veteran or an identity card for a repressed person

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.