Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Świętokrzyskie Voivodship Office, Office for Foreigners (Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Oddział ds. Cudzoziemców)

 

All matters concerning legalising your stay are dealt with in the Świętokrzyskie Voivodship Office in Kielce.

In order to legalise your stay, it is necessary to go to the Office of the citizen’s affairs and migration (Wydział Spraw Obywatelskichi Cudzoziemców), al. IX wieków 3, 25-516 Kielce, room 502, 546 (building C II, 5th floor).

It is also possible to reach the Office by telephone: tel. +48 (41) 342 15 02, 342 15 70 fax: +48 (41) 342 14 66

On the following website you will find information about filling in an application for obtaining the legalizing permit (Polish version). 

The employees of the office for foreigners do not speak foreign languages. The application has to be completed in Polish so it is necessary to come with an assistant or a translator. Such assistance is offered free of charge by e.g. the Homo Politicus Association (in Russian, Ukrainian, Romanian, and English). The office has a manual with information in foreign languages, e.g. English, Russian, and Ukrainian.

 

Opening hours of the Office for Foreigners:

Monday 10.00 - 17.00

Tuesday 8.00 - 15.00

Wednesday 8.00 - 15.00

Thursday 8.00 - 15.00

Friday 8.00 - 15.00

 

Świętokrzyskie Voivodship Office, Office for Foreigners

3 IX wieków Kielc Ave., Apt. 502,546 (Building C II, 5th Floor).woj. świętokrzyskie
Tel. (41) 342 15 02,
Tel. 342 15 70
Fax (41) 342 14 66

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.