Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Voivodeship Headquarters of the Police in Kielce

woj. świętokrzyskie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 041 349 2009
Fax 041 349 2015
Read more >Show details >

There is a supervisor for the protection of human rights (Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka) working in the Headquarters, who can help with problems concerning discrimination.

Regional Centre of Voluntary Service in Kielce

36 Żeromskiego Stwoj. świętokrzyskie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 41 3621412
Fax 41 3621412
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
Read more >Show details >

Association concerned with: the organisation of “International Party,” cyclical cultural meetings for foreigners and Poles in Kielce. The Regional Centre of Voluntary Service operates a programme “Become a Mate” (“Zostań Mate’em”), in which volunteers help newcomer students accommodate in Kielce. They show them ways of spending free time and where to do the cheap shopping; they help them to solve minor everyday problems. In return, they are able to learn foreign languages and get to know different cultures.

Homo Politicus Association

21 Swietokrzyska Stwoj. świętokrzyskie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 786 128 140
Tel. 601 090 096
Read more >Show details >

The association is run by the Support Centre for Foreigners. It offers assistance with the legalisation of the stay, contacts with offices and schools, anti-discrimination measures. Moreover, there is a possibility to join current activities concerning integration between foreigners and Poles. The members of the organisation are Poles as well as foreigners. Contact is possible in the following languages: Polish, English, Ukrainian, Russian, Romanian.

Education via the Internet Association

6/1 21 Olszewskiego Stwoj. świętokrzyskie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 41 310 70 90
Fax 41 310 81 91

Armenian Association in Kielce

8 Barwinek St, Apt. 68 woj. świętokrzyskie
Read more >Show details >

Asociation provides Armenian language courses and various cultural initiatives.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.