Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Types of partnerships in Poland:

 • partnerships (general partnership, partnership, limited partnership, limited joint-stock company)
 • capital companies (limited liability company, joint-stock company).

Performing business activity in the form of a company is possible after registration in the register of entrepreneurs in the National Court Register, which does not concern capital company in organization, that can perform business activity before obtaining an entry in the register of companies.

A prerequisite for establishing the company is to draw up articles of association, in the case of companies the articles of association require a notarial deed. The next step is to register the company in the National Court Register. The application is made on the official form in the court competent for the registered office of the company. You should also get the NIP and REGON, as well as set up a company bank account.

Legal basis:
1. Act of July 2, 2004. Freedom of Economic Activity.
2. Act of 15 September 2000. Commercial Companies Code.

 

EU CITIZENS

 

Under the law on Freedom of Economic Activity, the following groups of foreigners may undertake and conduct business activity on the terms as Polish citizens:

 • foreign persons from the Member States of the European Union
 • foreign persons from the Member States of the European Free Trade Association (EFTA) - parties to the Agreement on the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein and Norway)
 • foreign persons from countries which are not parties to the Agreement on the European Economic Area which may enjoy freedom of establishment on the basis of agreements concluded by these countries with the European Union and its Member States.

Legal basis:

1. Act of July 2, 2004. Freedom of Business Activity.

 

MIGRANTS

 

Principles of undertaking and conducting business in Poland by foreigners are formed differently depending on their residence status. Pursuing economic activity on the principles applicable to Polish nationals is available to foreigners who stay in Poland on the basis of:

 • a permanent residence permit,
 • residence permit for long-term resident of the European Union,
 • a temporary residence permit granted in connection with the following circumstances:
  • taking or continuing university or doctoral studies in Poland (Art. 144 of the Foreigners Act)
  • family reunification (Art. 159 para. 1 of the Act on Foreigners)
  • possession of a residence permit for a long-term EU granted by another Member State of the European Union and the intention to work or perform business activity in Poland; or intent to take up or continue on Polish territory studies or vocational training (art. 186, para. 1, item 3 of the Foreigners Act)
  • being a member of the foreigner’s family - mentioned above - with who the foreigner was on the territory of another Member State of the European Union as a company, or wants to join this relative (art. 186, para. 1, item 4 of the Foreigners Act).
  • refugee status
  • subsidiary protection,
  • permission to stay for humanitarian reasons or tolerated stay permit,
 • a temporary residence permit and remaining married to a Polish citizen residing in Poland,
 • a temporary residence permit in order to pursue an economic activity, granted due to the continuation of business activity with an entry in the Central Register and Economic Activity
 • temporary protection in Poland,
 • a valid Pole’s Card,
 • being a family member of a foreign person from the Member States of the European Union Member States of the European Free Trade Association (EFTA) - parties to the Agreement on the European Economic Area.

Foreigners who do not have the ability to take up and pursue economic activity on the principles applicable to Polish nationals, may carry out activities solely in the form of:

 • partnership,
 • partnership limited by shares,
 • Limited liability,
 • joint stock company.

They can also join such companies and include or acquire their shares (unless international agreements provide otherwise).

An additional constraint on economic activity performed by a foreigner may be international agreements between foreign countries and Poland. Therefore, you must make sure that in relation to a foreigner’s country of origin no international agreements apply. Ministry of Foreign Affairs maintains a data base of such agreements, where you can check this information: http://www.traktaty.msz.gov.pl/

Legal basis:
1. Act of July 2, 2004. Freedom of Economic Activity.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.