Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Performing business activity in Poland may be the basis for justifying a residence in Poland. Depending on whether the entrepreneur is a citizen of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland, whether comes from another country, the process of legalization of a stay and requirements placed before the applicant differ.

EU citizens have the right to stay for a period longer than three months if they are workers, or people working in Poland for their own account.

Those who are self-employed are natural persons who are entrepreneurs; all other individuals engaged in gainful activity in their own name and for their own account, or persons performing such activities to entrepreneurs are also natural persons.

If a stay on Polish territory lasts longer than three months EU citizen is obliged to register the stay, which takes place on request.

The application is made in person, not later than the day following the expiration of 3 months from the date of entry on Polish territory. The application must include documents or written statements confirming the fulfillment of conditions of stay. During the submitting of the application, the applicant has to present a travel document or other document confirming identity and citizenship. Voivode is a person responsible for registration. If the stay is registered, the EU citizen receives a certificate of registration.

The same rules of stay and registration apply to:

  • nationals of Member States of the European Free Trade Association (EFTA)
  • citizens of the Swiss Confederation

Legal basis:
1. Act of 14 July 2006 on entering the Polish territory, stay and departure from the territory of nationals of Member States of the European Union and members of their families.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.