Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

One of the ways of acquiring Polish citizenship is by operation of law. It means that in case of  certain conditions described by the law we may receive Polish citizenship without taking any other actions.

By operation of law – throughout birth – Polish citizenship is granted to a juvenile if:

  • at least one of its parents are Polish citizens;
  • was born on the territory of the Republic of Poland and its parents remain unknown, have no citizenship or their citizenship is indeterminate.

In addition, establishing the citizenship of the parents, or the parents, shall be taken into consideration when determining the citizenship of their minor, if it occurred within one year from the date of its birth. It is mostly important in the case of children from informal relationships, when a father recognizes a child before the registrar, or the paternity of a man is determined by a court decision. In such a situation, the child acquires Polish citizenship by operation of law – recognition of a child or paternity must occur within one year from the date of birth.

By operation of law Polish citizenship is granted to a juvenile who:

  • was found on the territory of the Republic of Poland, providing that its parents remain unknown;
  • was adopted by a person or persons with Polish citizenship, providing that it was full adoption and it happened before it reached the age of 16. In that case, it is assumed that juvenile foreigner granted Polish citizenship with the day of the birth.

Legal basis:

1. Act of 2 April 2009 on Polish citizenship.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.