Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

STUDY IN POLAND – GENERAL INFORMATION

There is almost 5000 public, private, ecclesiastic (both public or private) academic institutions in Poland. Full-time studies (stacjonarne) on public universities are free, while external and evening studies (niestacjonarne) are chargeable. Studies of all types on public universities are always chargeable. The same rule applies to studies in foreign languages which are subjected to payments regardless of the type of university.

After signing the Bologna Declaration, higher education in Poland concerns 3 degrees:
•    Bachelor (First-tier – from 6 to 7 semesters
•    Master (Second-tier) – from 3 to 4 semesters
•    Doctoral studies (Third-tier) –  last until the degree of Ph.D. is granted and allow the holder to undertake academic activity (teaching and researching)

Some subjects are conducted only as an uniform Master’s studies, this concerns: arts, photography, practices of medicine, pharmacy, veterinary science, psychology and law studies.

Postgraduate studies – another form of an academic training for anyone who graduated from the first-tier of higher education. Unlike the first-tier and the second-tier studies, postgraduate studies provide a certificate, not diploma of higher education. Such studies are usually chargeable and are conducted as external or evening studies.

LANGUAGE

Studies at Polish universities are conducted mainly in Polish. Foreign students who does not know the language may attend 9 months long preparatory Polish language course. Such courses are conducted in Cracow, Wrocław, Lublin, Lódź, Rzeszów and Katowice.
More information concerning studies in Poland for foreigners may be found at:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

28/30 Ogrodowa St, 00-896 Warsaw
Tel. (22) 826 74 34
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.buwiwm.edu.pl

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.