Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Legalization of a Stay and Registration of Residence

Any foreigner coming to Poland is obliged to register the stay (regardless of citizenship). Below are information concerning registration of residence. More detailed information may be found in Legal information section, and local subpages (Warsaw, Lublin, Cracow).

Citizens of EU, Norway, Iceland, Lichtenstein and Switzerland:

  • when staying up to 3 month in Poland do not have to register their stay,
  • in case of a stay that lasts longer that 3 months, they are obliged to register their stay together with justification (e.g. studies at university). Application for registration of a stay should be submitted to corresponding Voivodeship office one day after the 3 months stay at the latest,
  • in case of a stay that lasts longer than two weeks, a foreigner should make temporary registration of a stay (for 3 months) within 4 days from arrival. Registration of a stay should be made in corresponding municipal or commune office.


More information on following websites: UDsC and www.cudzoziemcy.gov.pl

 

Legal basis:
The Act of 14 July 2006. On Entering the Polish Territory, Stay and Departure from the Territory of Nationals of the Member States of the European Union and Members of Their Families.

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.