Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Rozpoczynając naukę w polskiej szkole dzieci cudzoziemskie natrafiają na wiele czynników utrudniających im funkcjonowanie w nowej sytuacji. Do największych przeszkód należą bariera językowa i kulturowa. Polskie prawo przewiduje jednak rozwiązania mające na celu jak najszybsze ich przezwyciężenie. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniom-obcokrajowcom przysługują dodatkowe lekcje z języka polskiego (nie mniej niż 2 godz. lekcyjne zajęć), a także zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów (łącznie zajęcia wyrównawcze i dodatkowe lekcje polskiego nie mogą przekraczać 5 godz. tygodniowo). Ponadto istnieje możliwość zatrudnienia w szkole osoby na stanowisko asystenta kulturowego dla dzieci cudzoziemskich. W niektórych polskich placówkach, w których uczą się cudzoziemcy, idea ta została zrealizowana i dobrze sprawdza się w praktyce. Funkcję asystentów kulturowych pełnią zwykle osoby wywodzące się z kultury ucznia-obcokrajowca, znające dobrze jego język ojczysty, a jednocześnie na tyle zaznajomione z realiami polskimi, by móc skutecznie wspierać komunikację między dzieckiem i jego rodziną, a nauczycielami/szkołą. Najczęściej są to ludzie, którzy sami posiadają doświadczenia bycia migrantem w Polsce. W większości przypadków asystenci działają na terenie szkół, w których kształcą się uchodźcy, jednak nie musi to być regułą. Asystenci kulturowi zatrudniani są zazwyczaj przez organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych przez nich projektów, ale jest też możliwość bycia zatrudnionym przez szkołę. Zdarza się również, by funkcji takiej podjął się ktoś na zasadach wolontariatu, w wymiarze kilku godzin tygodniowo. Warto pamiętać o takiej możliwości i pytać o nią w placówce, do której zostało zapisane dziecko. Pomoc asystenta może okazać się nieoceniona.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.