Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

ZAKWATEROWANIE

Można zdecydować się na zakwaterowanie organizowane przez uczelnie (akademiki i domy studenckie) lub znaleźć lokum na własną rękę (kupno, wynajem). Bardziej szczegółowe informacje na temat rynku nieruchomości (o tym, jakie są ceny, gdzie szukać pokoju/mieszkania) znajdują się na lokalnych odsłonach tego portalu.

KOSZTY UTRZYMANIA

W Polsce zależą od miejsca zamieszkania. Ośrodki akademickie znajdują się przeważnie w większych miastach, gdzie owe koszty są wyższe. Zauważalne są jednak różnice pomiędzy poszczególnymi miastami akademickimi, dlatego aby uzyskać wiadomości o kosztach utrzymania w danym mieście, warto odwiedzić dział ‘Życie codzienne’ na stronach miejskich info-migrator.pl.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Studenci mają obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia się w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Aby dowiedzieć się, gdzie konkretnie i w jaki sposób uregulować kwestie ubezpieczenia zapraszamy na strony lokalne Info Migratora

PRZED WYJAZDEM

Kilka rzeczy, które warto sprawdzić przed wyjazdem:

 • aplikacja o wizę (gdy zachodzi taka konieczność) i/lub sprawdzenie ważności paszportu/dokumentu podróży;
 • wykonanie kopii ważnych dokumentów;
 • uzyskanie dokumentu poświadczającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w kraju ojczystym;
 • wyrobienie Karty ISIC;
 • uregulowanie płatności związanych z wyjazdem;
 • rozeznanie się w możliwościach i zapewnienie sobie zakwaterowania;
 • zorganizowanie podróży;
 • zaplanowanie budżetu;
 • zorientowanie się w sprawach związanych z bankowością oraz roamingiem telefonicznym;
 • zaznajomienie się z informacjami o Polsce, o mieście podróży oraz o rozmaitych aspektach studiowania w danym ośrodku;
 • zostawienie namiarów do siebie bliskim;

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.