Добавил: |
Обновление: |
Оценить: 0 0

Иностранцы – супруги польского гражданина имеют право:

  • На работу без разрешения – если получили разрешение на временное пребывание в связи с заключением брака (более подробная информация на эту тему доступна в разделе 'Легализация пребывания');
  • Вести предпринимательскую деятельность в Польше на тех же условиях, что польские граждане - если получили разрешение на временное пребывание (более подробная информация на эту тему доступна в разделе 'Легализация пребывания');
  • Получить разрешение на постоянное проживание (условия получения права на постоянное проживание описаны в разделе 'Легализация пребывания');
  • Ходатайствовать о признании польским гражданином (более подробная информация на эту тему доступна в разделе 'Признание польским гражданином').

Правовое основание:
1.Закон от 12 декабря 2013 г. Об иностранцах
2. Закон от 20 апреля 2004 г. О продвижении трудоустройства и учреждениях рынка труда
3. Закон от 2 апреля 2009 г. О польском гражданстве
4. Закон от 2 lipca 2004 г. О свободе предпринимательской

Прокомментировать

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.