Добавил: |
Обновление: |
Оценить: 0 0

Социальная помощь полагается лишь некоторым группа иностранцев, проживающих и находящихся в Польше. К ним относятся:

  • иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание
  • иностранцы, получившие разрешение на пребывание долгосрочного резидена ЕС
  • иностранцы, плучившие разрешение на временное пребывание с целью воссоединения семьи, если являются членом семьи лица, проживающего на территории Республики Польша в связи с предоставлением статуса беженца или дополнительнй защиты,
  • иностранцы, получившие статус беженца
  • иностранцы, получившие дополнительную защиту

Некоторые формы социальной помощи, как, например, убежище, горячее блюдо, необходимая одежда, а также целевое пособие, полагаются иностранцам, которые получили разрешение на пребывание по гуманитарным причинам или разрешение на толерантное пребывание. Для получения социальной помощи данные группы иностранцев должны иметь место проживания и находиться на территории Польши.

Право на социяльную помощь в форме кризисной интервенции, убежища, горячего блюда, необходимой одежды и целевого пособия имеют также иностранцы, находящиеся на территории Польши на оснавании свидетельства, выданного лицам, по отношению к которым существует подозрение, что стали жертвами торговли людьми, а также иностранцы, получившие разрешение на временное пребывание для жертв торговли людьми.

Более подробная информация об условиях получения социальной помощи и связанным с этим процедурах в разделе «Социальная помощь».

 

Правовое основание:

Закон от 12 марта 2004 года о социальной помощи

Прокомментировать

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.