Додав: |
Оновлення: |

Розпочинаючи навчання в польській школі, діти іноземців стикаються з численними перешкодами, що погіршують їхнє функціонування в новій ситуації. До найбільших перешкод належать мовна та культурна бар'єри. Однак, польське право передбачає рішення, що має за мету якнайшвидше їх подолання.

Згідно закону про систему освіти учням-іноземцям прислуговують додаткові лекції з польської мови, а також вирівнюючі заняття з інших предметів (кількісно не перевищуючих 5-ти годин на тиждень). Крім того, існує можливість працевлаштування в школі особи на посаду асистента культури для дітей-іноземців. В деяких польських закладах, в яких навчаються іноземці, ця ідея вже зреалізована і добре справджується на практиці. Функцію асистента культури зазвичай здійснюють особи-вихідці з культури учня-іноземця, які добре знають його рідну мову, та одночасно настільки добре знають польські реалії, щоб могти ефективно підтримувати комунікацію між дитиною, її сім'єю та вчителями/школою. Найчастіше, такими людьми є ті, які самі мають досвід буття мігрантом в Польщі. У більшості випадків, асистенти працюють на території шкіл, в яких вчаться біженці, однак це не повинно бути правилом. Асистенти культури працевлаштовуються, зазвичай, неурядовими організаціями в рамках реалізованих ними проектів, але також є можливість бути працевлаштованим школою. Трапляється також, що така функція здійснюється кимось в рамках волонтаріату, протягом кількох годин на тиждень. Варто пам'ятати про таку можливість і питати про неї в закладі освіти, до якого дитина є записаною. Допомога асистента може виявитися неоціненною.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.