Додав:Aleksandra Górecka|1 вересня 2014 | Понеділок | g. 20:56
Оновлення:Aleksandra Górecka|1 вересня 2014 | Понеділок | g. 21:01

W siedzibie można dokonać wszystkich czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego


W siedzibie można dokonać wszystkich czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego:

    złożyć wniosek o wydanie skróconego lub zupełnego odpisu z aktu stanu cywilnego,
    odpisu na tzw. druku wielojęzycznym,
    dokonać rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu,
    otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
    otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
    złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pozycie małżeńskie.

Przy bielańskiej siedzibie USC jest również sala ślubów.


Address ul. Żeromskiego 29 01-822 Warszawa
Opening poniedziałki: 8.00-18.00, wtorki-piątki: 8.00-16.00.
Phone122 443 99 44
Fax 22 443 99 49
Urlhttp://usc.um.warszawa.pl/siedziby-usc/siedziba-usc-w-dzielnicy-bielany
CityWarszawa
ProvinceМазовецьке
...