Додав: |
Оновлення: |

ПЕСЕЛЬ - PESEL – це номер Універсальної Електронної Системи Реєстрації Населення, який, як вказує сама назва, служить реєстраційним цілям.
1 березня 2015 р. було введено зміни у сфері надання номеру PESEL. До тих пір найбільш поширеним способом отримання PESEL іноземцями була прописка на час понад 3 місяці. Номер PESEL надавався тоді автоматично. Тоді без значення була основа перебування іноземця в Польщі, тобто не важливо було, чи він перебував на основі візи, дозволу на тимчасове перебуванні, чи він мав одну із форм безтермінового перебування.
На даний час, в реєстрі PESEL збираються – крім даних, що стосуються громадян Польщі – також дані іноземців, які проживають в Польщі у зв’язку з:
• отриманням права постійного перебування громадянином країни-члена Європейського Союзу, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії,
• отриманням права постійного перебування членом родини вище вказаних осіб,
• отримання дозволу на постійне перебування,
• отриманням дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу,
• отриманням статусу біженця та членів його родини,
• отриманням додаткового захисту та членів його родини,
• отриманням притулку - азилю,
• отриманням згоди на толероване перебування,
• отриманням тимчасового захисту,
• отриманням згоди на перебування з гуманітарних причин.
Іноземцеві, який має одну із вказаних основ на перебування, надається номер PESEL. В цих випадках, PESEL надається з управління міністром, відповідним до внутрішніх справ. Про надання номеру PESEL до міністра виступає орган гміни, відповідний до місця прописки на постійне або тимчасове перебування.
В реєстрі PESEL можуть бути зібрані дані інших осіб, ніж вказані вище, якщо на основі окремих правил вони зобов’язані до того, щоб мати номер PESEL. PESEL тоді надається на заяву, в якій потрібно вказати законодавчий запис, з якого виникає обов’язок мати номер PESEL.
Таким чином, якщо ми маємо одну із форм безтермінового перебування, номер PESEL ми отримаємо з управління. Якщо ми перебуваємо в Польщі на основі візи, дозволу на тимчасове перебування, чи безвізового руху, ми мусимо виступити про надання нам номеру PESEL. Вимогою, однак, є вказання відповідного запису в праві, який накладає на нас обов’язок мати номер PESEL.
Правова основа:
Закон з 24 вересня 2010 р. про реєстрацію населення

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.