Додав: |
Оновлення: |

Праця
У розділі 'Праця" необхідну інформацію, що стосується працевлаштування в Польщі, знайдуть:
- студенти,
- мігранти,
- біженці.
Окрема закладка присвячена обов’язкам працедавців, які працевлаштовують мігрантів в Польщі.

ВИПАДКИ, КОЛИ ДОЗВІЛ НА ПРАЦЮ НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ
Можна сказати, що умовою, яка зобов’язує в польському законодавстві, є вимога для іноземця мати в наявності документ, який дає право до виконання праці в Польщі, напр., дозвіл на працю, посвідчення про намір працювати, чи дозвіл на тимчасове перебування і працю. На основі цієї умови передбачається кілька винятків. Деякі групи іноземців мають, отже, право почати роботу в Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, а інші групи були звільнені з обов’язку мати дозвіл на працю. Окреслення, чи належимо до групи осіб, які в цілях наміру працювати не потребують дозволу на працю, має велике значення, тому що буде визначником для того, які кроки ми повинні зробити, щоб розпочати професійну активність на території Польщі.
Право на працю в Польщі було надано, між іншим, іноземцям, які:
• мають статус біженця, наданий в Польщі;
• мають отриманий в Польщі додатковий захист;
• мають дозвіл на постійне перебування в Республіці Польща;
• мають дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу в Республіці Польща;
• мають згоду на перебування з гуманітарних причин;
• мають згоду на толероване перебування в Польщі;
• користаються з тимчасового захисту в Республіці Польща;
• є громадянами країн-членів Європейського Союзу;
• є громадянами країн Європейського Економічного Простору, які не належать до Європейського Союзу;
• є громадянами країни, яка не є стороною умови про Європейський Економічний Простів, але яка може користуватися зі свободи пересування осіб, на основі умови, яка була підписана цією країною з Європейською Спільнотою та її країнами-членами;
З обов’язку мати дозвіл на працю також були звільнені, між ін., іноземці:
• які мають дозвіл на тимчасове перебування, надане у зв’язку з:
початком або продовженням денного навчання у вищому навчальному закладі або докторантури стаціонарно (стаття 144 закону про іноземців),
реалізацією наукових досліджень (стаття 151 закону 1 або 2 закону),
розводом або сепарацією, або овдовінням іноземця – чоловіка чи дружини громадянина Польщі (стаття 158 закону 2 пункту 1 або 2 закону),
з’єднанням родини (стаття 159 закону 1 та стаття 161 закону 1 закону), будучи жертвою торгівлі людьми (стаття 176 закону),
• який є у шлюбі з громадянином Польщі і має дозвіл на тимчасове перебування, видане у зв’язку із закладенням шлюбу;
• має дійсну Карту Поляка;
• старається про надання статусу біженця або є з чоловіком чи дружиною, від імені якого чи якої була складена заява про надання статусу біженця, за умови, коли є посвідчення, видане Начальником Управління до Справ Іноземців та тимчасового посвідчення особи іноземця;
• мають право до перебування та виконання праці на території країни-члена Європейського Союзу або країни Європейського Економічного Простору, який не належить до Європейського Союзу або Швайцарської Конфедерації, які працевлаштовані у працедавця, який має фірму на території цієї країни, і є тимчасово делеговані цим працедавцем з метою надання послуг на території Республіки Польща;
• щодо яких міжнародні умови або окремі правила допускають виконання праці без обов’язку мати дозвіл, у тому числі, напр.:
викладачі іноземних мов, які виконують працю в дитячих садках, школах, установах та осередках, педагогічних навчальних закладах або коледжах, про які йдеться в правилах про систему освіти, або в Добровільних Корпусах Праці;
постійні кореспонденти закордонних Засобів Масової Інформації, яким була надана, на заяву головного редактора закордонної редакції або агенції, акредитація відповідного міністра закордонних справ (звільнення стосується лише професійної журналістської діяльності, яка виконується в рамках цієї редакції або агенції);
іноземці, які індивідуально або в групі виконують мистецькі послуги, що тривають до 30 днів в календарному році;
іноземці, які час від часу (до 30 днів в році) виголошують лекції, реферати або презентації особливої наукової або мистецької вартості;
спортсмени, які виконують працю (до 30 днів в році) для організації, яка має своє місце на території Польщі, у зв’язку із спортивними змаганнями;
іноземці, які виконують працю у зв’язку із спортивними заходами міжнародного рівня, скеровані відповідною міжнародною спортивною організацією;
духовенство, члени законів або інші особи, які виконують працю у зв’язку з реалізованою релігійною функцією, в костелах та в релігійних об’єднаннях, та в державних міжцерковних організаціях, статус яких є врегульованиц міжнародною умовою, правилами у ставленні Держави до костелу або іншого релігійного зв’язку, або які діють на основі запису до реєстру костелів та інших релігійних зв’язків, їхніх правових особах або організаційних одиниць, а також які виконують праця в рамках виконування релігійної функції в інших організаціях, на основі скерування через відповідний орган костелу або іншого релігійного зв’язку, або його правової особи;
студенти денного навчання, яке відбувається в Республіці Польща, або учасники денного навчання для докторантів, яке відбувається в Республіці Польща;
студенти, які виконують працю в рамках професійного стажу, до проходження якого керують організації, які є членами міжнародних студентських асоціацій;
студенти, які виконують працю в рамках співпраці державних служб зайнятості та їхніх закордонних партнерів, якщо потреба доручення іноземцеві виконання праці є підтверджена відповідним органом зайнятості;
випускники польських шкіл після середньої освіти, денного вищого навчання або денного навчання для докторантів у польських навчальних закладахa, в наукових інтитутах Польської Академії Наук або дослідницьких інтитутах, які працюють на основі правил про дослідницькі інститути;
іноземці, які виконують працю у якості наукових працівників в організаціях, про які йдеться в правилах про дослідницькі інститути;
іноземці, які виконують працю на основі зареєстрованого посвідчення про намір доручення виконання праці іноземцеві (увійти в закладку)
Правова основа:
1. Закон про промоцію працевлаштування та інтитуції ринку праці
2. Закон про іноземців
3. Рішенні Міністра Праці та Суспільної Політики з 21 квітня 2015 р. у справі випадків, за яких доручення виконання праці іноземцеві на території Республіки Польща допускається без обов’язку отримання дозволу на працю.

ДОЗВІЛ НА ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ ТА ПРАЦЮ
Дозвіл на тимчасове перебування і працю дає іноземцеві подвійне повноваження – право перебування в Польщі та право виконання праці на умовах, окреслених у дозволі. Це відносно нові правила, які ввійшли до реалізації на основі закону з 12 грудня 2013 р. про іноземців та зобов’язують від 1 травня 2014 р.
Про дозвіл на тимчасове перебування та працю стараються іноземці, метою яких є виконання праці в Польщі. В процесі процедури про надання такого роду дозволу воєвода досліджує як і вимоги, що стосуються виконання праці, такі і вимоги, що пов’язані із перебуванням іноземця в Польщі. Умовою отримання дозволу є підтвердження іноземцем, що:
• іноземець має в наявності:
медичне страхування у розумінні статей з дня 27 серпня 2004 р. про надання медичної допомоги з державного фінансового фонду або підтвердження покриття таких коштів лікування страховим агенством на території Республіки Польщі,
джерело стабільного та регулярного доходу, якого достатньо на покриття витрат, пов'язаних з утриманням себе та членів його родини, які перебувають на його утриманні;
• іноземець має запевнене місце помешкання на території Республіки Польща;
• сторона, яка доручає виконання робіт, не має можливості заспокоєння потреби в персоналі на місцевому ринку праці;
• розмір зарплати, яка є визначеною в умові, яку має іноземець, зі стороною, яка доручає виконання праці, що є основою виконання праці і є затвердженою у письмовій формі, не є нижчою від розміру зарплати працівників, які у тому самому часовому вимірі праці виконують працю подібного роду або мають подібномого роду посаду.
У випадку виконання усіх окреслених вище вимог, воєвода, відповідний до місця перебування іноземця, надає йому дозвіл на тимчасове перебування та працю. У дозволі окреслюється його дата дійсності, дані, що стосуються працедавця, позиція праці, яку іноземець має виконувати, найнища заробітня плата, яку може отримувати на даній позиції праці, а також окреслення часу праці і вид умови, на основі якої праця може бути реалізованою (напр., умова про працю, контракт на реалізацію, договір підряду). Якщо іноземець має намір працювати на користь кількох організацій, в дозволі окреслюються умови, окремі для кожної із них.
Вище вказану інформацію не вписується, якщо іноземець звільнений від обов’язку мати дозвіл на працю. Тоді, поза зазначенням терміну дійсності, у дозволі заміщується запис, що іноземець зобов’язаний до виконання праці на умовах, окреслених в правилі, який є умовою звільнення з обов’язку мати дозвіл на працю.
Як вже було вказано, дозвіл на тимчасове перебування і працю надає іноземцю право до працевлаштування на умовах, в ньому окреслених. Зміна умов працевлаштування, за виключенням зміни розташування офісу або місця помешкання, назви або правової форми працедавця або прийняття працедавця або його частини іншим працедавцем, створює необхідність зміни наявного дозволу. Не має, натомість, можливості зміни дозволу у випадку зміни працедавця. У такій ситуації завжди потрібно виступати про видання нового дозволу на тимчасове перебування і працю (це не стосується зміни працедавця користувача).
Новий закон наклав на іноземців, які мають дозвіл на тимчасове перебування і працю інформаційний обов’язок, про який варто пам’ятати, тому що нездійснення його може в негативний спосіб вплинути на ситуацію, пов’язану з перебуванням в Польщі. У світлі нових правил, особа, яка втратила працю в будь-кого із працедавців, які зазначені в дозволі, має обов’язок письмово поінформувати про цей факт воєводу, відповідного до актуального місця свого проживання в терміні протягом 15 робочих днів від дня втрати праці. Якщо іноземець здійснить цей обов’язок, протягом 30 днів від дня втрати праці, його дозвіл на тимчасове перебування не буде анульовано. Якщо, натомість, він не повідомить воєводу про втрату працедавця, тоді мусить рахуватися із тим, що його дозвіл на тимчасове перебування і працю може бути анульовано відразу після того, коли воєвода отримає інформацію про втрату ним працевлаштування. Потрібно також пам’ятати, що непоінформування воєводи про втрату праці може становити відмову надання наступного дозволу на перебування в Польщі, якщо нова заява буде складена перед завершенням року від кінця дійсності попереднього дозволу.
Правова основа:
1. Закон про промоцію працевлаштування та інституціях ринку праці
2. Закон про іноземців
3. Рішення Міністра Праці та Суспільної Політики з 21 квітня 2015 р. у справі випадків, в яких доручення виконання праці іноземцеві на території Республіки Польщі допускається без обов’язку отримання дозволу на працю
4. Рішення Міністра Праці та Суспільної Політики з 29 січня 2009 р. у справі окреслення випадків, в яких дозвіл на працю іноземця видається без огляду на детальні умови видання дозволів на працю іноземців

ПОСВІДЧЕННЯ
Система посвідчень про намір доручення праці іноземцеві часто називається спрощеною системою, тому що реєстрація посвідчень є досить не формалізована та не вимагає великого накладу праці зі сторони працедавців. Цей процес не підлягає оплаті, що також впливає на її атракційність, як і для іноземців, так і для працедавців.
Система посвідчень уможливлює працевлаштування громадян Арменії, Білорусії, Грузії, Молдови, Росії або України протягом часу, неперевищуючи 6 місяців протягом наступних 12 місяців за умови реєстрації працедавцем в повітовому управлінні праці письмового посвідчення про намір доручення праці іноземцеві. При цьому не має значення кількість зареєстрованих посвідчень. Важливим є те, щоб загальний термін реалізації праці на користь всіх предметів не перевищив 6 місяців протягом наступних 12 місяців, які рахуються від дня початку праці на користь першого працедавця.
Посвідчення потрібно зареєструвати в повітовому управлінні праці, відповідному до місця постійного проживання або офісу предмету, який доручає виконання праці. В посвідченні окреслюється назву професії, місце виконання праці, дату початку та термін виконання праці, вид умови, яка становить основу виконання праці та розмір зарплати брутто за працю. Крім того, посвідчення містить в собі інформацію про нездатність задовільнити потреби в персоналі на основі місцевого ринку праці, та про поінформованість з правилами, що стосують перебування та праці іноземців.
Реєстрація посвідчення про намір доручення праці іноземцеві звільняє з обов’язку мати дозвіл на працю, однак, за умови, що ця праця виконанується на основі письмової умови та на умовах, визначених в посвідченні.
Працевлаштування іноземців на основі посвідчень дає ще один привілей. Він звільняє працедавця, який має намір продовжувати працевлаштовувати даного іноземця та мусить отримати для нього дозвіл на працю, з обов’язку проведення так званого „тесту ринку праці”, тобто отримання від старости інформації про брак можливості заспокоєння потреб в персоналі на основі місцевого ринку праці. Умовою є те, що безпосередньо перед складенням заяви про видання дозволу на працю іноземець виконував працю на основі зареєстрованого посвідчення протягом часу не коротшого ніж 3 місяці на цій самій позиції праці та на основі умови, приготовленої в письмовому вигляді. Додатково, працедавця повинен представити документи, які підтверджують оплату зборів на соціальне страхування, якщо вони вимагалися у зв’язку з виконанням праці.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.