Додав: |
Оновлення: |

Іноземець, який походить з-поза Європейського Союзу і бажає працювати в Польщі, мусить мати дозвіл на працю. Про видання цього документу може виступити лише майбутній працедавця у відповідному Воєводському Управлінні. Працедавця може також визначити з цією метою уповноважену особу або переслати необхідні документи поштою. У тому часі іноземець не має обов’язку перебувати в Польщі, його завданням є лише знайти працедавця.
Існує також група іноземців, які звільняються з обов’язку мати дозвіл на працю в Польщі. Потрібно, однак, зазначити, що ці особи мусять перебувати на території Польщі легально – тобто мати візу або дозвіл на проживання на визначений термін. Іноземцеві, який нелегально працює на території РП, загрожує фінансова кара та депортація з країни.
ВИДИ ДОЗВОЛІВ НА ПРАЦЮ
- тип A (найбільш поширений) стосується іноземця, який має намір працювати на території Республіки Польща на основі умови з предметом (працедавцем), місце праці якого або місце проживання, відділ, заклад або інша форма організованої діяльності знаходиться на території Республіки Польща;
- тип B стосується іноземця, який має намір виконувати працю, яка полягає на здійсненні функції в управлінні юридичної особи, вписаної до реєстру підприємців, або яка є спілкою у формі корпорації в організації та перебуває на території Республіки Польща протягом часу більше 6 місяців протягом наступних 12 місяців;
- тип C стосується іноземця, який має намір працювати для предмету (працедавця) за кордоном та буде відправлятися у делегацію на територію Республіки Польща на час, який перевищує 30 днів в році до відділу або закладу закордонного предмету, або предмету, пов’язаного довготерміновою умовою про співпрацю із закордонним працедавцем;
- тип D стосуються іноземця, який має намір працювати для предмету (працедавця), який не має відділу, закладу або іншої форми організованої діяльності на території Республіки Польща та висилається в делегацію на територію Республіки Польщі, щоб реалізувати послуги тимчасового характеру (експортні послуги);
- тип E стосується іноземця, який має намір працювати для закордонного предмету (працедавця), та буде висилатися в делегацію на територію Республіки Польща на час довше ніж 3 місяці протягом наступних 6 місяців з іншою метою, ніж вказана в типах B, C, D.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.