Додав: |
Оновлення: |

Статус біженця в Польщі надається іноземцеві, який внаслідок підтвердженого страху перед переслідуванням в країні походження з причин своєї раси, релігії, національності, приналежності до відповідної суспільної групи, або з причини політичного переконання не може або не хоче користатися з захисту цієї країни. Ці критерії були прийнятими на базі Женевської Конвенції, що торкалася статусу біженців і Ню-Йоркського Протоколу, які Польща прийняла в 1991 році. Органом, що відповідальний за розгляд заяв-внесків про надання статусу біженця, є Управління до справ Іноземців


Складання заяви-внеску

В Польші є кілька способів на складання заяви-внеску про надання статусу біженця:

 • Під час виїзду до Польщі- на кордоні або в часі відправи в аеропорту
 • На території Польщі - заява-внесок складається за посередництвом офіцерів Надвіслянського Відділу Прикордонної Служби в Варшаві на вулиці Таборовій 33 (будинок Управління до Справ Іноземців).
 • У Захищеному Осередку для Іноземців (лише якщо іноземець є тут осілим) – заяву складається в Осередку під постійним наглядом за посередництвом командуючого відділенням Прикордонної Служби, який включає в себе територіальну сферу діяльності відділення Осередку під Охороною або Арешту з Ціллю Видалення, в якому перебуває іноземець.

Під час розмови з польською Прикордонною Службою потрібно пам'ятати, щоб виразно підкреслити, що ми хочемо скласти заяву про надання статусу біженця в Польщі. Достатньо сказати слово „Азиль” – офіцери тоді будуть знати, що ми хочемо скласти заяву.

УВАГА: Можна скласти заяву, будучи в Польщі нелегально, але це може, однак, закінчитися затриманням Прикордонною Службою Охорони і розташуванням в центрі під охороною для іноземців, або арештом.

Заяву потрібно заповнити польською мовою. Доступний екземпляр заяви є за адресою Управління до справ Іноземців:
www.udsc.gov.pl/files/prawo/9wniosekOnadanieStUchodzcy.doc

Разом із заявою про статус біженця іноземець віддає Прикордонній Службі свій паспорт. В замін отримує Тимчасове Посвідчення Особи Іноземця, яке дійсне 30 днів (після цього видається наступне ТZTC). Під час складання заяви іноземець є фотографованим і беруться у нього відбитки пальців. Це має за ціль справдити в європейській базі даних, чи іноземець вже не складав заяви про статус біженця в іншій країні Європейської Унії. Відповідно до Положення Дублін II можна скласти внесок лише в одній країні Шенгеньської Зони.

Кожна доросла особі також є поінформована письмово про правила і процедуру справи біженця, а також про права і обов'язки, що виникають з факту складення заяви. Прийняття заяви розпочинає процедурний процес біженця.

УВАГА: В часі процедури, заборонено покидати територію Польщі! Іноземці, які виїдуть в цьому часі і будуть затримані в іншій країні Європи, правдоподібно, будуть депортовані до Польщі.


Хто не може старатися про статус біженця

Іноземці не можуть отримати захисту у вигляді статусу біженця, коли:

 • Підлягають виключенню з сили Женевської Конвенції, тобто здійснили злочин проти миру або людськості, серйозний злочин в значенні неполітичним, або коли становлять загрозу для безпеки Польщі
 • Перебувають в країні, де права людини підлягають базовій охороні
 • Прибувають з безпечного третього краю, який створює можливість складання заяви про надання статусу біженця
 • Статус біженця вже був їм наданий в іншій країні.


Статутне опитування

Складена заява потрапляє до Управління до Справ Іноземців. Базовим елементом для процедури є так зв. статусове опитування. Під час розмови з працівником Управління до справ Іноземців визначаються підстави виїзду іноземця з країни походження і причини, з приводу яких він просить про статус біженця. Це - найважливіший момент процедури - на підставі того, що ми скажемо під час розмови, влада дійде висновку, чи потребуємо захисту в Польщі. Варто приготуватися до цієї розмови. Урядовці найчастіше питаються про причини виїзду, політичної діяльності (особистої або родинної), арештів чи затримань, контактів з бійцями. Дуже важливими є всі деталі - дати, прізвища, назви місць. На розмову варто принести усі можливі папери, що підтверджують дії, що відбулися (судово-медична експертиза, документи, що підтверджують затримання), якщо раніще не були передані Урядовій організації.

Про час і місце прослуховування іноземець є повідомлений письмово. Прослуховування відбувається у відділі Управління до Справ Іноземців на вулиці Таборовей 33 в Варшаві. У виняткових ситуаціях (напр. іноземець перебуває в арешті з ціллю видалення/ осередку під охороною, або його стан здоров'я унеможливлює йому приїзд до Управління до Справ Іноземців) слухання може бути проведено в іншому місці.

УВАГА: Участь у слуханнях є обов'язкова. Якщо з важливих причин ми не можемо прийти у визначеному терміні, обов'язково необхідно поінформувати про це особу, що веде справу. Відмова участі в наступних інтерв'ю може негативно вплинути на рішення Управління!


Права і обов'язки особи, яка очікує на признання статусу біженця:

Іноземці, які склали заяву про статус біженця, можуть користатися з соціальної допомоги і медичної опіки, яку надає Управління до Справ Іноземців. Подання про надання допомоги потрібно скласти в Департаменті соціального забезпечення в одному з двох прийомних осередків в Бялій Подлясці або в Подкові Лесьней – Дембаку. Соціальна допомога може полягати на признанні розміщення в осередку або признання грошової допомоги на покриття коштів утримання.

Особи, які очікують на розгляд їх заяви, мають право до:

 • Допомозі в добровільному виїзді з території Польщі – інформація на цю тему: www.udsc.gov.pl/POMOC,W,DOBROWOLNYM,POWROCIE,1258.html
 • Вільного контакту з представником UNHCR та організаціями, до завдань яких належать справи біженців
 • Можливість здійснення праці у випадку, якщо міграційна процедура в першій інстанції триває більше 6 місяців (на підставі посвідчення, виданого Начальником Управління до Справ Іноземців i TZTC)
 • Можливість відмови участі в процесі перед виданням рішення щодо зібраних доказів і матеріалів, а також зголошених вимог

Іноземець, який старається про отримання статусу біженця, має обов'язок:

 • З'явитися на виклик Голови Управління до Справ Репатріації та іноземців з ціллю складення свідчень та пояснень
 • Удоступнити усі існуючі докази для представлення підстав, що підтверджують надання статусу біженця
 • Повідомити про кожну зміну місця перебування
 • Перебувати на території Польщі до дня доручення йому остаточного рішення в справі про надання статусу іноземця.

Початок процедури про надання статусу біженця спричиняє силою права:

 • Уневажнення візи, виданої іноземцеві (у випадку, коли через іноземця проводиться одночасно процедура про надання статусу біженця та процедура про надання або продовження візи, процедура прo видання або продовження візи скасовується)
 • Анулювання рішення щодо зобов'язання іноземця до покинення території Польщі
 • Затримання виконнання рішення про усунення іноземця - до дня доручення йому остаточного рішення у справі надання статусу біженця.


Рішення у справі статусу біженця в I інстанції

Рішення Управління до Справ Іноземців (I інстанція) повинно настати протягом 6-ти місяців від моменту складення заяви. Якщо так не буде, Управління зобов'язане визначити новий термін розглядання справ. Крім того, видання рішення про відмову надання статусу біженця з причин очевидної безпідставності заяви повинно настати в терміні 30 днів від дня складання заяви.

В процедурі про надання статусу біженця Управління до Справ Іноземців може ухвалити чотири види рішення:

 • надати статус біженця
 • надати додатковий захист
 • надати толерований побут
 • видати рішення про усунення з території Польщі

Рішення надсилається на адресу проживання іноземця, для цього ключовим є постійне інформування Управління про можливу зміну адреси перебування. Якщо поштар нас не застане, залишить в скринці так зв. авізо, з яким потрібно піти на пошту. Якщо не заберемо листа протягом 14-ти днів, пересилка буде повернена до Управління до Справ Іноземців. Тоді вважається, що рішення було ефективно доручене іноземцеві в останній день 14-денного терміну. Таким чином ми втрачаємо можливість на внесення можливого оскарження стосовно переданого рішення.

Оскарження рішення в I інстанції

У випадку відмови признанння однієї із форм міжнародного захисту, іноземцеві має право до оскарження рішення протягом 14-ти днів від дня доручення рішення, із зверненням до органу ІI інстанції, яким у цьому випадку є Рада до справ Біженців. У випадку визнання заяви за „очевидно безпідставною”, термін на складення оскарження становить лише 5 днів. Оскарження надається до Управління до справ Іноземців (а не до органу в цілях оскарження, тобто Ради до справ Біженців). Можна її скласти особисто в головний офіс Управління (вул. Таборова 33 в Варшаві) і скласти оскарження „у вікні” в годинах праці Управління. Потрібно пам'ятати про те, щоб мати при собі копію звернення. Оригінал звернення залишаємо в Управлінні, а на копії просимо замістити за посередництвом урядовця підтвердження одержання листа (печатка з датою і підписом урядовця). Печатка є підтвердженням того, що оскарження складено даного дня в Управлінні. Такод, можна його вислати поштою - натомість, пам'ятаймо про те, щоб вислати його рекомендованим листом. Тоді ми отримаємо на пошті підтвердження про надання – що є ключовим для вказання дати, коли звернення було складене. Звернення вважається внесеним в день його надіслання поштовим листом, а не в день його одержання Управлінням до Справ Іноземців.


Рішення II інстранції

Рада до справ Біженців має один-два місяці на прийняття рішення. Рада має можливість утримати в силі рішення I інстанції, передати справу до наступного розгляду, або прийняти власне рішення: надати статус біженця або додатковий захист. Рада може закликати іноземця на повторне процедурне опитування, як також може проводити допитування свідків.

Іноземцеві, незадоволеному рішенням II інстанції належить право оскарження до Воєводського Адміністраційного Суду. Скаргу треба внести протягом 30-ти днів від моменту одержання рішення Ради. Скаргу протягом цього часу надсилається за посередництвом Ради до Справ Біженців. Якщо рішення Воєводського Адміністраційного Суду є також негативним, можна скласти скаргу до Головного Адміністраційного Суду.

Увага: Одержання рішення Ради завершує адміністраційну процедуру про надання статусу – іноземець може здійснити наступні правні дії, але вже без соціальної допомоги, яка надається особам, що стараються про статус біженця: втрачає право користування з осередку для іноземців і підтримки, яку такий осередок запевняє. Деталі, що дотичуть судового процесу, можна знайти в публікації Хельсінського Фонду Прав Людини Я в процедурі біженця. Про права і обов'язки в процедурі:

Польська версія: programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/10/no1_PL_eBook_.pdf

Англійська версія: programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/10/no1_ENG_eBook_.pdf

Російська версія: programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/10/no1_ROS_eBook_.pdf

Арабська версія: programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/10/no1_ARAB_eBook_.pdf

Детальна інформація, що стосується рішення в справі надання статусу біженця:

Статус біженця

Особі, яка отримала рішення про надання статусу біженця, належать наступні права:

 • Право побуту в Польщі - біженець не може бути видалений з Польщі, поза винятковими обставинами, про які мова в статі 32 i 33 Женевської Конвенції. Іноземцеві, який отримав статус біженця, видається карта побуту на 3 роки, натомість, особі з додатковим захистом - на 2 роки,
 • Право до праці - іноземець може працювати на таких самих умовах, як і громадянин Польщі (не потребує спеціального дозволу на працю)
 • Право до реалізації господарської діяльності на таких самих умовах, як і громадянин Польщі, право дo надання соціальної допомоги, одержання родинної соціальної допомоги, загального догляду та догляду за дітьми
 • Право до медичного страхування: іноземець може добровільно застрахуватися в Державному Фонді Здоров'я, або підлягає обов'язку медичного страхування, що виникає з умови про працю, також може бути застрахованим після реєстрації як безробітня особа
 • Право до інтеграційної допомоги (заяву про надання інтеграційної допомоги потрібно скласти в районному центрі допомоги родині протягом 60-ти днів від дня одержання статусу біженця або додаткового захисту. До заяви потрібно додати копію рішення, а також документів, виданих Управлінням до Справ Іноземців
 • Право до навчання в початкових школах, гімназіях, середніх школах (ліцеї, технікум), а також вищих, на таких самих умовах, як і громадяни Польщі
 • Можливість подорожування за кордон - особи, яким признано статус біженця, отримують документ подорожі, який називається женевським паспортом, що уповажнює до виїзду без необхідності одержання візи до країн, які підписали європейське порозуміння з дня 20 квітня 1959 р., натомість особи з додатковим захистом можуть виїжджати без візи на територію країн Шенгенської Зони, які підписали європейське порозуміння
 • Особи, яким надано статус біженця або додаткового захисту, мають можливість старатися про надання дозволу на поселення після 5-ти років безперервного побуту в Польщі.

Статус біженця надається також чоловікові/жінці та малолітній дитині іноземця, якщо вони включені у заяву про надання статусу біженця, а також малолітній дитині іноземця, що народжена на території Польщі.

Більше подробиць, які стосуються прав і обов'язків осіб зі статусом біженця в Польщі, можна знайти в публікації Хельсінського Фонду Прав Людини з назвою „Статус біженця - додатковий захист в Польщі – що далі” www.programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/12/PL_publ-2_e-book.pdf

Додатковий захист

Додатковий захист надається особам, яким відмовлено в наданні статусу біженця, проте які у випадку повернення до країни походження будуть реально наражені на ризик пережиття серйозної кривди через:

 • Присудження кари смерті або її виконання
 • Тортури, нелюдське або понижене трактуванняe
 • Серйозна та індивідуальна загроза для життя або здоров'я, що виникає з розповсюдженого стосування насильства щодо цивільного населення в ситуаціях внутрішнього або міжнароднього збройного конфлікту

Особам, наділених додатковим захистом, належать такі самі права, як і особі, яка отримала статус біженця. Іноземці, які одержали позитивне рішення в справі статусу біженця або додаткового захисту, підлягають Індивідуальній Інтеграційній Програмі, в рамках якої мають обов'язок вивчення польської мови, активного пошуку праці (після реєстрації в Управлінні до справ Праці). Кожен учасник програми отримує допомогу в сумі 46-1175 злотих на місяць на особу.

Толерований побут

Згода на толерований побут може бути признаною особам, яким відмовлено в статусі біженця і додаткового захисту, а яких з наступних причин не можна видалити до країни походження:

 • Видалення є можливим лише до країни, в якій під загрозою були б базові права іноземця, такі як: право до життя, свободи і особистої безпеки, або в якій наражався б він на тортури, нелюдське або принижуюче ставлення, або покарання чи примусову працю,
 • Видалення спричинило б порушення права до життя в родині або прав дитини,
 • Видалення є неможливим з причин, незалежних від органу, що виконує рішення про видалення, і від іноземця.

Особа, якій надано згоду на толерований побут, отримує:

 • Право до перебування в Польщі, а також карту побуту на рік
 • Такі самі права, як і біженці та особи, які отримали додатковий захист, за винятком права до інтеграційної допомоги, а також права до безкоштовного навчання у Вищих навчальних закладах. Проте, обмеженою є сфера можливостей користання з суспільної допомоги (може надаватися лише у формі захисту, соціальної допомоги, необхідного вбрання, а також цільової соціальної допомоги). Особи, які мають згоду на толерований побут, можуть виїжджати за кордон на таких самих підставах, як і особи, які отримали додатковий захист. Про дозвіл на поселення можуть старатися після 10-ти років безперервного перебування в Польщі.

Рішення про відмову

Особі, якій не надано статусу біженця:

 • Надається інша форма захисту (у тій же процедурі):
  • додаткового захисту
  • згоди на толероване перебування
 • Або зобов'язується до покинення території Польщі (приймає рішення про депортацію іноземця з Польщі), за виключенням випадку, коли іноземець:
  • Має:
   • дозвіл на проживання на визначений термін,
   • дозвіл на поселення,
   • дозвіл на побут довготермінового резидента Європейської Спільноти,
   • право на перебування або право сталого побуту
   • або згоду на толерований побут
  • Є тимчасово заарештованим, відбуває кару позбавлення свободи, або стосується стосовно нього запобіжний метод у вигляді заборони покинення території Республікі Польща
  • Є зобов'язаним до покинення території Республіки Польща на підставі рішення про видалення, якого виконання було затримане
  • Є чоловіком/жінкою громадянина Польщі або чоловіком/жінкою іноземця, який має дозвіл на поселення або дозвіл на побут довготермінового резидента Європейської Спільноти.

У випадку одержання рішення про остаточну відмову надання статусу біженця іноземець повинен покинути територію Республіки Польща протягом 30-ти днів від дня доручення рішення, якщо:

 • Рішення містить orzeczenie про видалення (депортацію)
 • Виконання рішення про видалення було затримане, а рішення про відмову надання статусу біженця не містить orzeczenia про надання додаткового захисту або згоди на толерований побут.


Інші види захисту в Польщі

В Польщі існують ще два види міжнародного захисту, однак до цієї пори не були вони застосовані в практиці:

Тимчасовий захист

Тимчасовий захист стосується іноземців, які масово прибувають до Польщі, тому що в їхній країні походження йде війна або етнічний конфлікт, або доходить до разючих порушень прав людини. Тимчасовий захист надається до моменту, коли можливим стає безпечне повернення до попереднього місця помешкання, однак не довше ніж на рік (існує можливість його дворазового продовження на термін 6-ти місяці).

Особа, якій надається тимчасовий захист, отримує:

 • Карту побуту і дозвіл на проживання на визначений термін, що є дійсними на рік
 • Безплатне проживання і харчування (якщо не має власних доходів)
 • Право до безплатної медичної опіки, право до праці - іноземець може працювати на таких самих умовах, як і громадянин Польщі (не потребує спеціального дозволу на працю)
 • Право до здійснення господарської діяльності на таких самих умовах, як і громадянин Польщі, право до навчання в початкових школах, гімназіях, середніх школах (ліцеї, технікум) та Вищих навчальних закладах (на таких самих умовах як і громадянин Польщі)
 • Можливість одержання польського документу подорожі, якщо не має іншого

Азиль

В польському законодавстві надання притулку (азилю) і надання статусу біженця не є із собою рівнозначні, як це є в більшості інших країн. Іноземцеві можна, на його заяву, надати азиль в Республіці Польща, коли це є необхідним до запевнення йому захисту і коли за тим промовляє важливе зацікавлення Республіки Польща (на відміну від статусу біженця). Іноземцеві, якому надано азиль, надається дозвіл на поселення.

Іноземець, який складає заяву на отримання азилу, перебуваючи:

 • на території Республіки Польща, є зобов'язаним зняти відбитки папілярних ліній та сфотографуватися;
 • за кордоном, є зобов'язаний додати до заяви фотографії і після прибуття на територію Республіки Польща на підставі візи в цілях перебування з ціллю участі в процесі справи про надання азилю або у зв'язку з наданням йому азилю - зняти відбитки папілярних ліній.

Заява повинна бути складена за посередництвом консула РП або коменданта Прикордонної Служби.Більше подробиць, що стосуються процедури про надання статусу біженця можна знайти в нижче вказаних публікаціях:

Закон з дня 13 червня 2003 р. про надання іноземцеві захисту на території Республіки Польща:
www.rada-ds-uchodzcow.gov.pl/sites/default/files//pliki/udzielanie_ochrony.pdf

Права і обов'язки біженців в Польщі, Фонд Інститут на для Добра Правової Держави
Польська версія: panstwoprawa.org/site_media/storage/files/2011-04/ba19ed2c0bfeac396ae3dbd0e5c3c34e0838.pdf
Російська версія: panstwoprawa.org/site_media/storage/files/2011-04/9ab1f1ee05d382f4a2cfe6bcef9e20010988.pdf

Я в процедурі біженця. Про права і обов'язки в процедурі, Хельсінський Фонд Прав Людини
Польська версія: programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/10/no1_PL_eBook_.pdf
Англійська версія programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/10/no1_ENG_eBook_.pdf
Російська версія: programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/10/no1_ROS_eBook_.pdf
Арабська версія: programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2012/10/no1_ARAB_eBook_.pdf

Життя в Польщі – порадник для біженців, Фонд Vox Humana
Польська версія: www.voxhumana.pl/files/Zycie_w_Polsce.pdf