Додав: |
Оновлення: |

Правила надання допомоги іноземцям регулює V Розділ, тобто стаття 91-95 Закону з дня 12 березня 2004р. про соціальну допомогу (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) а також наказ Міністра Праці і Суспільної Політики з дня 9 березня 2009р. у сраві надання допомоги іноземцям, які отримали в Республіці Польща статус біженця або додаткового захисту (Dz.U. z 2009r., Nr 45, poz. 366).

На основі про вище вказані правові підстави, іноземець після отримання рішення в справі надання статусу біженця або надання додаткового захисту може скористатися з допомоги, що має за ціль допомагати в процесі інтеграції. Допомога надається в рамках реалізації індивідуальної інтеграційної програми.

Інтеграційна підтримка надається на заяву іноземця, яка складена в терміні 60 днів від дня одержання остаточного рішення про присвоєння статусу біженця або надання додаткового захисту.
Заява враховує малолітніх дітей іноземця/іноземки, а також його жінки/чоловіка, якщо вони отримали в Республіці Польща статус біженця або додатковий захист.

Заява повинна містити:

 1. письмову декларацію про намір замещкати на території відповідного województwa;
 2. письмове підтвердження, що з подібною заявою іноземець не звернувся на території іншого województwa;
 3. письмове підтвердження про готовність приступити до домовленої раніше інтеграційної програми.

У випадку іноземця, який отримав в Республіці Польща статус біженця, до заяви потрібно додати копію:

 1. рішення про надання статусу біженця;
 2. документу подорожі, передбаченого Женевською Комісією;
 3. карти побуту, виданої у зв'язку з наданням статусу біженця.

У випадку іноземця, який отримав в Республіці Польща додатковий захист, до заяви потрібно додати копію:

 1. рішення про відмову надання статусу біженця, в якій надано іноземцеві додатковий захист;
 2. карти побуту, виданої у зв'язку з наданням додаткового захисту.

Іноземець додає до заяви також інші документи, які має, і які можуть допомогти в опрацювання інтеграційної програми.

Допомогу надається на термін, не довший, ніж 12 місяців, в залежності від уаргументованих, індивідуальних потреб іноземця, визначених на підставі соціального опитування i тих, що містяться в індивідуальній інтеграційний програмі.

Форми допомоги:

 • грошова допомога в цілях утримання (особливо, надані на покриття витратів за їду, одяг, взуття, засоби гігієни та квартплату) i покриття витратів, пов'язаних з навчання польської мови в сумі від 531,00 до 1260,00 злотих на місяць на особу. Рівень грошової допомоги залежить від кількості осіб в сім'ї, терміну дії інтеграційної програми, індивідуальної ситуації іноземця.
 • оплата збору за медичне страхування, що окреслений в правилах про загальне страхування в NFZ;
 • спеціалістичне poradnictwo, у цьому числі юридичне poradnictwo, психологічне і родинне;
 • надана інформація та допомога в контактах з іншими організаціями, особливо з інституціями ринку праці, із локальним середовищем та неурядовими організаціями;
 • інші дії, що допомагають процесу інтеграції іноземця.

Іноземцеві, в справі якого була розпочата справа про надання статусу біженця, надається, на його заяву, допомога на час розгляду справи i на термін 14 днів від дня доручення остаточного рішення в цій справі.

Допомога надається іноземцеві, який представить докази, що не має фінансових засобів, достатніх для покриття коштів побуту на території Республіки Польща і не має інших можливостей запевнення собі помешкання і засобів утримання.

Ця допомога містить:

 1. заміщення іноземця в осередку, або
 2. надання іноземцеві грошової допомоги на покриття, власноруч, коштів перебування на території Республіки Польща, названої наступним чином ,,грошовою допомогою”, а також
 3. надання медичної охорони.
 4. може також включати надання допомоги у добровільному виїзді з території Республіки Польща.

Іноземця можна замістити в осередку, лише якщо буде підданим медичним обстеженням, а також, коли це є необхідним – санітарною процедурою тіла і одягу.

Іноземцеві, заміщеному в осередку, гарантується:

 1. харчування;
 2. квитки на проїзд:
  a) з ціллю взяття участі в процедурі надання статусу біженця,
  b) з ціллю появи на медичне обстеження або захисні щеплення,
  c) в інших особливо уаргументованих випадках;
 3. дидактична допомога для дітей, які користуються з навчання і опіки в державних осередках, початкових школах або гімназіях, а також покриття коштів, що виникають з оплат за навчання в цих осередках, школах або гімназіях
 4. стабільна грошова допомога на:
  a) купівлю засобів особистої гігієни,
  b) покриття дрібних особистих витрат іноземця.


Інтеграційна допомога для визнаних біженців

Інтеграційна допомога для біженців та осіб, які мають додатковий захист, надається в рамках індивідуальної інтеграційної програми, на підставі розділу 5 закону з дня 12 березня 2004 r. про соціальну допомогу (Dz. U. z 2008 r., nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

Правила надання інтеграційної допомоги для осіб, що мають статус біженця або додаткового захисту, регулює 5 Розділ Закону з дня 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу (Dz. U. z 2008 r., nr 115, poz. 728 z późn. zm.) а також наказ Міністра Праці і Суспільної Політики з дня 29 вересня 2005 р. у справі надання допомоги біженцям (Dz. U. z 2005 r., nr 2501, poz. 1669)

Інтеграційна допомога включає:

 1. грошова допомога в цілях утримання і покриття витрат, пов'язаних з вивченням польської мови, у розмірі від 446 злотих до 1175 злотих на місяць на особу (при чому розмір допомоги залежить від індивідуальної ситуації іноземця та кількості осіб в сім'ї, проте розмір допомоги у другому півріччі тривання інтеграційної програми є дещо нища, ніж у першому);
 2. сплачення зборів за медичне страхування, визначене в правилах про загальне страхування в Національному Фонді Здоров'я - НФЗ;
 3. Спеціалізовані соціальні консультації.

Інтеграційна допомога надає губернатор - через діючий в його імені повітовий (повіт - регіональна адміністративна одиниця) центр допомоги сім'ї (далі: PCPR) - відповідний з огляду на місце проживання іноземця. Допомога іноземцям у процесі інтеграції є завданням в компетенціях державної адміністрації, реалізований в повіті - регіональній адміністративній одиниці. Допомога надається, максимально, на час 12-ти місяців, при чому іноземець, якого чоловік/чи дружина є громадянином Польші, не має права до отримання інтеграційної допомоги. У випадку, коли статус біженця чи додаткову охорону отримала неповнолітня особа, позбавлена піклування батьків або опікуна, керівник PCPR повідомляє відповідний опікунчий суд.

Інтеграційна допомога надається на заяву біженця /особи, що має додатковий захист (який включає також малолітніх дітей і чоловіка/дружину, якщо вони мають статус біженця/додатковий захист) складена протягом 60 днів від дня утримання ним статусу біженця/додаткової допомоги.

Заява повинна містити:

 1. письмову декларацію іноземця про намір проживання на території відповідного воєводства;
 2. письмове підтвердження, що з подібною заявою іноземець не звернувся на території іншого воєводства;
 3. письмове підтвердження про готовність приступити до домовленої інтеграційної програми.

До заяви потрібно додати копії:

 1. рішення Директора Управління до Справ Іноземців або рішення Ради до Справ Біженців про надання статусу біженця/додаткового захисту;
 2. Женевського Документу Подорожі, виданого Директором Управління до Справ Іноземців;
 3. карти побуту, виданої у зв'язку з наданням статусу біженця/додаткового захисту на території РП; інших документів, якими диспонує іноземеці, що можуть допомогти в опрацюванні інтеграційної програми.

Інтеграційна допомога реалізується в рамках індивідуальної інтеграційної програми (далі: ІІП, узгодженої між повятовим центром допомоги родині та іноземцем. Соціальний працівник PCPR здійснює так зване соціальне опитування з іноземцем і його сім'єю, і потім, разом з ним, розбудовує ІІП. Програма окреслює розмір, масштаб і форму інтеграційної допомоги та зобов'язання іноземця і PCPR.

Згідно зі статею 22 закону про соціальну допомогу, до завдань губернатора входить координація дій у сфері інтеграції іноземців, особливо в плані вказівок, пов'язаних з місцем проживання .

Повятовий центр допомоги родині передає губернатору домовлену з іноземцем програму разом з передбаченими коштами його реалізації. Губернатор після акцептації представленої програми передає кошти на її реалізацію. PCPR співпрацює з відмповідним губернатором і гміною, у справі допомоги іноземцям в утриманні можливості замешкання, беручи до уваги, в міру можливостей, вибір місця проживання, здійснений іноземцем. Іноземець проживає у місці, вказаним губернатором, який працює в цій справі, у порозумінні з повітовим центром допомоги родині і гміною. Відмова іноземцем від вказаного місця проживання в межах даного воєвудства протягом 12 місяців тривання індивідуальної інтеграційної програми означає його відмову в реалізації програми. Зміна місця проживання іноземцем протягом 12 місяців тривання індивідуальної інтеграційної програми допускається в особлово обгрунтованих випадках.

Повітовий центр допомоги родині є зобов'язаним до:

 1. надання іноземцеві інформації, що стосується допомоги, визначеної в програмі та умовах її затримки, або відмові її надання,
 2. взаємодії з іноземцем, та підтримки його в контактах із локальним середовищем, у тому числі в нав'язанні контакту із відповідним до місця проживання іноземця осередком соціальної допомоги,
 3. допомоги в утриманні помешкання, у тому числі, в міру можливості, в помешканні з охороною,
 4. проведення соціальної роботи з іноземцем,
 5. інших, домовлених з іноземцем, дій, що виникають з його індивідуальної життєвої ситуації,
 6. вказання працівника, званого наступним чином „реалізатором програми", який узгоджує програму з іноземцем та допомагає йому в часі реалізації цієї програми.


Біженець зобов'язаний до:

 1. залагодження своєї прописки в місці проживання,
 2. реєстрації в повітовому центрі праці протягом часу, узгодженого в програмі, а також активного пошуку праці,
 3. обов'язкової участі в курсах польської мови, у випадку, коли виникає така потреба,
 4. співпраці та контактування з реалізатором програми у визначених термінах, не рідше, однак, ніж 2 рази в місяць,
 5. інших дій, домовлених з реалізатором програми, що виникають з його індивідуальної життєвої ситуації,
 6. дотримання зобов'язань, прийнятих у програмі.

У випадку невиконання іноземцем обов'язків, домовлених між ним та ІІП, особливо браку активних дій зі сторони іноземця на користь його інтеграції, реалізація допомоги може бути обмеженою або зупиненою.

Інтеграційна допомога може бути зупинена у випадку:

 1. упертого, винного невиконання іноземцем обов'язків, прийнятих у програмі – протягом 30 днів,
 2. використовування допомоги у разючо невідповіний із ціллю спосіб, для якої була надана – на час до 30 днів,
 3. надання іноземцем неправдивої інформації про свою життєву ситуацію – до часу пояснення обставин надання такої інформації,
 4. коли минуло 30 днів перебування біженця в закладі медичної опіки – до моменту опущення ним закладу,
 5. ініціювання проти біженця кримінальної справи – до моменту правового закінчення справи.


PCPR відмовляє надання допомоги у випадку, коли:

 1. іноземець, в стосунку до якого продовжується попередньо затримана допомога, знов допускається дій, раніше окреслених в пунктах 1–3,
 2. іноземець був засуджений на підставі остаточного рішення суду,
 3. іноземець був позбавлений статусу біженця.


Джерело: Мазовецьке Воєводське Управління, Управління до Справ Іноземців

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.