Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Oddział ds. Cudzoziemców

Legalizacją pobytu zajmuje się w Kielcach Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

W tym celu należy udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce do pokoju 502,546 (budynek C II, V piętro).

Z oddziałem ds. cudzoziemców można także skontaktować się telefonicznie pod numerem tel.: +48 (41) 342 15 02, 342 15 70 fax: +48 (41) 342 14 66

Pod adresem http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/15140/Pouczeniedlacudzoziemcow280414.pdf znajdą Państwo informacje o poprawnym wypełnieniu wniosku o udzielenie zezwolenia legalizującego (w języku polskim).

 

Pracownicy Oddziału ds. Cudzoziemców nie znają języków obcych. W związku z tym, że wniosek należy wypełnić w języku polskim należy przyjść z asystentem lub tłumaczem. Bezpłatną pomoc tego typu oferuje m.in. Stowarzyszenie Homo Politicus (język rosyjski, ukraiński, rumuński, angielski). Urząd dysponuje książką informacyjną w innych językach m.in. angielskim, rosyjskim, ukraińskim.

 

Godziny pracy Oddziału ds. Cudzoziemców

Pon. 10.00 - 17.00

Wt. 8.00 - 15.00

Śr. 8.00 - 15.00

Czw. 8.00 - 15.00

Pt. 8.00 - 15.00

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Oddział ds. Cudzoziemców

al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce do pokoju 502,546 (budynek C II, V piętro).woj. świętokrzyskie
tel. (41) 342 15 02,
tel. 342 15 70
fax (41) 342 14 66

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.