Dodał: |
Oceń: 0 0

ABC wynajmu

Wynajęcie mieszkania w Kielcach może być dla cudzoziemca sporym wyzwaniem, jednak po zapoznaniu się z niniejszymi zasadami , może to być o wiele łatwiejsze. Na początek warto przytoczyć kilka faktów dotyczących standardowych stawek obowiązujących na rynku wynajmu w stolicy województwa świętokrzyskiego.

Koszty zależą od wielkości mieszkania i jego lokalizacji. Zdecydowanie najdroższe są lokale na osiedlu Ślichowice, Pod Dalnią oraz w Centrum. Najtańsze mieszkania można znaleźć na osiedlach z wielkiej płyty, czyli na osiedlu Czarnów, Herby, Bocianek, Świętokrzyskie, oraz Na Stoku. Jeżeli zależy nam na mieszkaniu w dobrym położeniu komunikacyjnym , warto rozejrzeć się za mieszkaniem na osiedlach Świętokrzyskim, Na Stoku, Szydłówku, Bocianku lub też na Ślichowicach. W dobrym standardzie i lokalizacji mieszkanie 1-pokojowe można wynająć za średnio 800-1100 zł miesięcznie, mieszkanie 2-pokojowe to około 1200-1500 zł, a 3-pokojowe 2000-2200 zł miesięcznie.

Przeglądając ogłoszenia należy pamiętać, że do czynszu dochodzą opłaty licznikowe (najczęściej prąd, gaz i woda), których wysokość zależy od użytkowników mieszkania i użycia ww. mediów. Przy użytkowaniu przez 1-2 osoby trzeba doliczyć około 120-180 złotych miesięcznie. W ogłoszeniach często jest zaznaczone, czy cena zawiera czynsz z opłatami. Co ważne podkreślenia bardzo wiele mieszkań znajdujących się w Centrum, są to mieszkania mieszczące się w starawych kamienicach, gdzie ogrzewanie jest gazowe, co przy okresie zimowym sprawia że opłaty za gaz są wielokrotnie większe.

Należy również pamiętać, że do zapłaty za pierwszy miesiąc trzeba doliczyć także kaucję, która zazwyczaj stanowi równowartość miesięcznej opłaty za wynajem lokalu. Jest to tzw. opłata zabezpieczająca. Ewentualne szkody w mieszkaniu są pokrywane właśnie z tych środków. Kaucja jest zwracana w dniu opuszczenia lokalu przez wynajmującego. Warto podpisać umowę najmu, która jest zabezpieczeniem obu stron. Cudzoziemiec zawierając umowę, powinien podać dokładne dane osobowe, wraz z numerem dokumentu, którym się posługuje Umowa zazwyczaj zawierana jest na określony czas, wymienia się w niej cenę wynajmu mieszkania, obowiązek wpłacenia kaucji oraz okres wypowiedzenia. Trzeba pamiętać, że każda umowa może być aneksowana. 

 

Jak znaleźć mieszkanie

Standardowo większość osób szuka mieszkania, przeglądając ogłoszenia w gazetach lub w Internecie. Do najbardziej znanych portali internetowych dotyczących wynajmu należy zaliczyć Gumtree.pl, Gratka.pl, OLX.pl, Domiporta.pl. Przeglądając ogłoszenia, należy zwracać uwagę, czy mieszkanie wynajmowane jest bezpośrednio (czyli od właściciela), czy pośrednio.

W tym drugim przypadku oferta dotyczy wynajmu przez Biura Pośrednictwa Nieruchomości, co może równać się z obowiązkiem zapłacenia prowizji pośrednikowi. Szukając mieszkania, musimy mieć świadomość, że nie zawsze będzie to łatwy proces. Często zdarza się, że właściciele słysząc, iż wynajmujący jest cudzoziemcem, mówią, że oferta jest nieaktualna. Aby zwiększyć szanse na spotkanie z właścicielem na oględziny mieszkania, warto poprosić swoich polskich przyjaciół aby wykonali w Twoim imieniu pierwszy telefon do Właścicieli mieszkania. Umówienie na spotkanie to już połowa sukcesu.

Liczba mieszkań w Kielcach, które przeznaczone są na wynajem jest stosunkowo duża i panuje w tym zakresie duża konkurencja wśród chętnych. Należy pamiętać że Kielce jako miasto akademickie posiada wiele mieszkań przeznaczonych pod wynajem dla studentów. Te mieszkania są zazwyczaj na nieco niższym pułapie cenowym, ale także równa się to z niższym standardem niż w przypadku innych mieszkań. Najwięcej tego typu ogłoszeń mamy w okresie późno wiosennym oraz letnim, im bliżej początku roku akademickiego tym takich ogłoszeń jest mniej. Gdy już uda nam się umówić z właścicielem mieszkania na spotkanie, na miejscu może okazać się, że cena wzrosła, i nie jesteśmy jedynymi potencjalnymi wynajmującymi to mieszkanie, należy być jednak dobrej myśli i uzbroić się w cierpliwość, a poszukiwanie mieszkania zakończy się sukcesem. Warto także spróbować negocjacji cenowych, być może przyniosą one skutek w postaci nieco niższej ceny najmu.

 

Czas pomyśleć o Meldunku

Wynajmując pokój czy mieszkanie, musimy przygotować się na to że właściciele najczęściej nie chcą meldować osób, którym wynajmują lokal – problem ten dotyczy zarówno cudzoziemców, jak i Polaków. Jedynym z wyjść jest w takiej sytuacji próba zbudowania jak najlepszych relacji z właścicielem i nadzieja, iż wtedy będzie on bardziej chętny do zameldowania cudzoziemca, tym bardziej, że w jego przypadku cudzoziemca meldunek jest kluczowy dla ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (tzw. karta pobytu). W rozmowach z właścicielem, warto mu uświadomić, że równie łatwo można zameldować, jak i wymeldować lokatora wynajmującego mieszkanie (meldunek załatwia się w urzędzie miasta). Innym sposobem na meldunek jest również prośba do naszych polskich przyjaciół o zameldowanie nas w ich mieszkaniu.

 

Informacja dla uchodźców i osób starających się o status uchodźcy

Jeżeli jesteś cudzoziemcem starającym się o status uchodźcy w Polsce, musisz wiedzieć że masz prawo zdecydować się zamieszkać poza ośrodkiem dla uchodźców. W tym celu do Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu ds. Cudzoziemców należy złożyć wniosek o wsparcie finansowe . W ramach „świadczenia pieniężnego" przyznaje się 25 zł na dzień na osobę. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium RP wraz z małżonkiem lub małoletnimi dziećmi, wysokość świadczenia pieniężnego na każdego członka rodziny na dzień wynosi, w przypadku rodziny składającej się z dwóch członków 20 zł, trzech członków 15 zł, czterech i więcej członków 12,50 zł.

 

 

Liczba członków rodziny

Kwota świadczenia

1

1 osoba

25zł / dzień

2

2 osoby

20 zł / dzień

3

3 osoby

15 zł / dzień

4

4 osoby i więcej.

12,50 zł / dzień

Świadczenie wypłacane jest raz w miesiącu, do 15. dnia każdego miesiąca, w ośrodku, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania cudzoziemca lub za pomocą przekazu pocztowego na wskazany adres.

 

Lokal komunalny, Oczekiwanie, Przyznanie

Cudzoziemcy posiadający już status uchodźcy i mieszkający w Kielcach, mogą ubiegać się o przyznanie lokalu komunalnego, który jest znacznie tańszy od mieszkania dostępnego na wolnym runku. W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego do Wydziału Mieszkalnictwa, Urzędu Miasta Kielce. Należy się jednak liczyć z długim okresem oczekiwania na decyzje trwającą nawet kilkanaście miesięcy oraz pamiętać, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania cała procedura oczekiwania zaczyna się od początku. Liczba takich mieszkań komunalnych niestety nie jest duża, tym samym jest to naprawdę trudna i uciążliwa droga ponieważ jak już wcześniej wspomniałem okres oczekiwania może być bardzo długi.

Dane Kontaktowe Wydziału Mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Kielce:

Wydział Mieszkalnictwa

25-659 Kielce, ulica Strycharska 6

telefon: 41-36-76-613; lub 41-36-76-00

Czas pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor Wydziału: Agata Kalita tel. 41 36 76 614

 

Tymczasowy Dach nad głową.

Gdyby z jakichś przyczyn potrzebowalibyście nagle dachu nad głową, to nie będzie z tym problemów. Na terenie Kielc działa kilka noclegowni a także ogrzewalni, w których można znaleźć schronienie:

 

Noclegownia:

ul. Sienna 5 Kielce

Telefon: 0-41 366-07-34

Prowadzący: Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta

 

Schronisko im. św. Brata Alberta:

ul. Żeromskiego 36a 25-369 Kielce

Telefon: 0-41 361-44-85

Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

 

Schronisko dla Kobiet:

Adres: 25-729 Kielce ul. Urzędnicza 5a

Prowadzący: Caritas Diecezji Kieleckiej

 

 

Jak Kupić Mieszkanie.

Cudzoziemiec nie musi posiadać żadnego statusu prawnego w Polsce, aby móc kupić sobie mieszkanie. Oznacza to, że cudzoziemiec, który posiada w Polsce wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie potrzebuje zezwolenia, aby kupić mieszkanie. Zezwolenia takiego również nie potrzebuje cudzoziemiec, który nie przebywa w Polsce, a chce kupić mieszkanie. Zakupiony lokal powinien jednak być przeznaczony tylko do celów mieszkalnych, a nie użytkowych – w tym drugim przypadku konieczne jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zezwolenie MSW jest niezbędne także w przypadku, gdy cudzoziemiec chce kupić dom. Wyjątkiem od tej reguły objęte są osoby, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia im zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który chce nabyć dom, który będzie stanowić wspólność ustawową małżonków.

Uwaga: Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest niezbędne w każdym przypadku zakupu, gdy nieruchomość położona jest w strefie nadgranicznej lub grunty rolne przekraczają powierzchnię 1 hektara. W przypadku, gdy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości – zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Nie ma określonego wzoru wniosku; można go nawet napisać odręcznie. Oprócz danych wnioskodawcy, dokument powinien zawierać:

• Oznaczenie nieruchomości, czyli jej położenie, numer ewidencyjny, powierzchnię, nr księgi wieczystej;

• Określenie formy prawnej nabycia – np. czy jest to kupno, darowizna czy spadek;

• Informację o celu nabycia – np. na wynajem, na sprzedaż, do zamieszkania, do prowadzenia działalności gospodarczej;

• Informację o możliwościach nabycia – w przypadku spadku i darowizny – testament i umowa zobowiązująca do zawarcia umowy darowizny.

 

Do wniosku trzeba dołączyć kopie dokumentów, takich jak:

• Dowód osobisty, paszport, a jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to także wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej;

• Odpis księgi wieczystej nieruchomości;

• Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej;

• Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego albo ze studium (trzy ostatnie punkty nie dotyczą nabycia lokalu stanowiącego odrębną własność);

• Oświadczenie zbywcy, że wyraża wolę zbycia nieruchomości, albo umowa przedwstępna podpisana między zbywcą i nabywcą.

 

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, a obcojęzyczne – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty dotyczące nieruchomości powinny być wystawione nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem wniosku. Nie wolno zapomnieć o dołączeniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 1570 zł. Bez niej wniosek zostanie zwrócony bez rozpatrzenia. Opłata podlega zwrotowi w razie niewydania zezwolenia, ale tylko na wniosek strony.

 

Większość cudzoziemców przyjeżdżając do Kielc pierwszą rzeczą z którą muszą się zmierzyć to wynajem mieszkania. Jest to dość złożony proces i należy się do niego dobrze przygotować. Na początku należy się zastanowić jakiego mieszkania potrzebujesz. Wynajem kawalerki pozwoli Ci na zachowanie prywatności, ale jeśli jednak chcesz zmniejszyć koszty wynajmu warto zastanowić się nad wynajmem mieszkania ze znajomymi lub na podnajmowanie go osobom znalezionym w ogłoszeniach. Mieszkania można szukać na wiele sposobów. Możesz samodzielnie szukać na portalach internetowych tj. tablica.pl, gumtree.pl lub za pomocą pośrednika w obrocie nieruchomości. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami. Możesz także sam rozwiesić ogłoszenia w interesującej Cię okolicy oraz w Internecie.

 

Szukając mieszkania musisz zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie, są to: lokalizacja, określenie czy okolica należy do bezpiecznych, dobre połączenie komunikacją miejską. Przy oglądaniu mieszkania należy ocenić jego stan, oraz wyposażenie wszystkich pomieszczeń.

Zanim zdecydujesz się na wynajem mieszkania musisz sprawdzić stan prawny oraz czy osoba wynajmująca jest jego właścicielem lub osobą przez niego upoważnioną.

Podpisanie umowy jest najważniejsze. W umowie niezbędne jest zawarcie danych stron najmu, określenie przedmiotu najmu oraz wysokość czynszu, ewentualnych dodatkowych opłat i kaucji, praw i obowiązków stron oraz czasu trwania umowy.

Często na początku czasu wynajmu pobierana jest kaucja, która jest równowartością wynajmu za jeden miesiąc. W przypadku, gdy lokum nie jest niszczone jest ona na końcu oddawana. Jednopokojowe mieszkanie w Kielcach średnio kosztuje 800-900 zł, dwupokojowe 1100-1200zł natomiast trzypokojowe 1500-1600zł.

Opcja zameldowania w wynajmowanym mieszkaniu jest możliwa, ale niestety właściciele mieszkań robią to niechętnie. Jeśli jednak taka możliwość nie zaistnieje warto poprosić znajomego Polaka o zameldowanie. Ewentualnie wystarczy porozmawiać z właścicielem mieszkania i wyjaśnić mu, że zameldowanie jest tak łatwe jak wymeldowanie i nie wiąże się ono z żadnymi konsekwencjami.

Kupno mieszkania przez cudzoziemca nie jest w Polsce zabronione, pod warunkiem jednak, że będzie to lokal mieszkalny a nie użytkowy. W tym drugim przypadku potrzebne jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Zezwolenie takie jest również niezbędne gdy cudzoziemiec chce zakupić dom, z wyjątkiem osób które mieszkają na terenie Polski minimum 5 lat od udzielenia im zezwolenia na osiedlenie się, lub zezwolenia na pobyt długoterminowy.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.